Visdomstand - Oral Care

Visdomständer

Visdomstand

Visdomstanden, också kallad den tredje molaren, är sist ut att dyka upp i munnen. Den är ofta orsak till besvär, och i vissa fall kan det bli aktuellt att ta bort en eller flera visdomständer.

Vad är en visdomstand?

Visdomstanden är den tredje och sista kindtanden i varje hörn av munnen. Den bryter oftast fram mellan 16 och 25 års ålder, men detta kan variera. Visdomständer kan skapa utmaningar eftersom det inte alltid finns tillräckligt med utrymme för dem i käken, vilket kan leda till smärta, infektioner, och andra tandrelaterade problem.

 

När kan jag behöva dra ut en visdomstand?

Det finns specifika situationer när borttagning av visdomständer blir nödvändig. Här är några exempel på när det kan vara lämpligt:

 • Platsbrist: Om det inte finns tillräckligt med plats för visdomstanden att bryta fram korrekt.
 • Karies: Svårigheter att hålla visdomständerna rena kan leda till karies som inte går att behandla.
 • Inflammation eller infektion: Svårigheter att göra rent kan också leda till inflammation eller infektion i eller runt visdomstanden så att den måste tas bort.

Vanliga problem och behandlingar

Visdomständer kan leda till en rad problem, vilket gör det viktigt att förstå hur dessa kan hanteras eller förebyggas:

 • Svårigheter att rengöra: Visdomständer som är svåra att nå och rengöra ordentligt kan leda till karies och tandköttsinflammation.
 • Infektioner (Pericoronit): Om tandköttet runt en delvis frambruten visdomstand blir inflammerat och infekterat.
 • Tryck och smärta: Ibland kan det upplevas som att det trycker mot andra tänder. Svårigheter att hålla rent kan resultera i inflammation i tandköttet som i sin tur leder till ömhet i området.

När bör jag söka tandvård för en visdomstand?

Det är viktigt att känna till när du bör söka professionell hjälp för problem med visdomständer. Här är några tecken på att det är dags att boka en tid hos tandläkaren:

 • Vid smärta eller obehag: Om du upplever smärta eller obehag från dina visdomständer.
 • Svullnad eller infektion: Om du har tecken på infektion, som svullnad eller rodnad runt visdomstanden, uppsök tandvård snarast.
 • Svårigheter att öppna munnen: Om du har problem med att öppna munnen eller svårigheter att äta på grund av dina visdomständer ska du söka tandvård så snart som möjligt.

Förebyggande och skötsel

Att ta hand om dina visdomständer är en viktig del av den generella munhälsan. Här är några tips för att förebygga problem och underhålla god hygien:

 • God munhygien: Borsta och använd tandtråd regelbundet, särskilt runt visdomständerna.
 • Rätt kost: Undvik sockerrik mat och dryck som kan bidra till karies.
 • Regelbundna tandläkarbesök: För att övervaka utvecklingen och hälsan hos dina visdomständer och här har du som patient ett egenansvar.

Problem med en eller flera visdomständer?

Om du upplever några obehag eller problem med dina visdomständer, tveka inte att kontakta oss för en noggrann undersökning. Vårt team av erfarna tandläkare är här för att ge dig den bästa möjliga rådgivningen och behandlingen baserat på dina individuella behov.

Vi förstår att tanken på att ta hand om eller behöva ta bort visdomständer kan kännas överväldigande. Därför strävar vi efter att skapa en lugn och stödjande miljö där dina frågor och bekymmer kan adresseras. Vår målsättning är inte bara att behandla eventuella tandproblem utan även att utbilda och informera dig om hur du bäst sköter om din munhälsa.

Boka en tid för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina visdomständer eller några andra tandvårdsrelaterade behov.