Tandvärk - Oral Care

Tandvård

Tandvärk

Tandvärk är en signal från kroppen att något inte står rätt till i munnen. Det kan vara allt från ett mindre besvär till en stark, ihållande smärta. Tandvärk orsakas ofta av problem med tänderna, tandköttet eller käkarna, och känslan kan variera i intensitet och karaktär. Vi förstår att det kan vara mycket besvärande. Om du lider av tandvärk, kontakta oss för att få en lämplig behandling.

Hur känns tandvärk?

Tandvärk kan kännas och märkas av på olika sätt:

  • Ihållande, pulserande smärta i en tand.
  • Smärta vid tuggning.
  • Ilande och känslighet mot temperaturskillnader.
  • Svullnad runt tanden eller i tandköttet.
  • En generell obehagskänsla eller feber, vilket kan tyda på en infektion.

När bör jag söka tandvård?

I vissa fall kan smärtan lindras hemma, men det är viktigt att vara uppmärksam på symptom som kräver omedelbar tandläkarundersökning:

  • Om du har feber eller svullnad i kinden.
  • Svullnad som sprider sig mot halsen.
  • Smärta när du gapar eller tuggar.
  • Om tandvärken är ihållande och inte försvinner efter ett par dagar.

Akuttandvård

Ibland kan tandvärk vara så intensiv att det kräver akut tandvård. Vi erbjuder akuttider för att snabbt kunna ta hand om allvarliga tandproblem. Här finns mer detaljerad information om när du bör söka akuttandvård.

Olika orsaker till tandvärk och behandlingsmetoder

Att veta varför man får ont i tänderna är viktigt för att kunna ta hand om problemet på rätt sätt.

Karies/hål i tanden

Uppstår när bakterier i munnen bryter ner socker, vilket skapar syror som i sin tur eroderar tandens emalj, vilket kan leda till hål i tänderna.

Behandling: Det skadade området tas bort och hålet fylls igen för att återställa tandens form och funktion. Om skadan är omfattande kan tandutdragning bli nödvändig.

Infektion i tand/tandrot

Kan uppstå när bakterier når ner till tandens rot genom djupa kariesangrepp eller sprickor i tanden och kan leda till inflammation och smärta.

Behandling: Rotfyllning där den infekterade vävnaden tas bort och rotkanalerna fylls igen för att förhindra framtida infektioner. Även här kan en tandutdragning bli aktuell om skadan är för stor.

Infektion i tandköttet

Gingivit eller i mer avancerade fall periodontit, uppstår när plack och tandsten orsakar inflammation. Symptomen inkluderar rodnad, svullnad och ibland smärta i tandköttet.

Behandling: Noggrann rengöring av tandläkare eller tandhygienist samt sköljning med klorhexidin eller koksaltlösning för att rensa infektionen och återställa tandköttshälsan. I vissa fall kan en tandutdragning krävas för att återställa munhälsan.

Gnissla eller pressa tänder

Bruxism kan göra ont i tänder, käkar och muskler på grund av det konstanta trycket. Det kan också orsaka skador på tänderna, som sprickor eller frakturer.

Behandling: Bettskena för att skydda tänderna från ytterligare skador och minska belastningen på käkmusklerna.

Skadad tand

En tandskada kan uppstå genom olyckor, karies eller slitage och kan variera från mindre sprickor till stora frakturer. Det kan leda till smärta och även öka risken för infektioner.

Behandling: För mindre skador kan en fyllning eller en krona vara tillräcklig. Större skador, som en avbruten tand eller omfattande sprickbildning, kan kräva mer avancerade åtgärder som rotfyllning, tandutdragning eller tandimplantat.

Behandla din tandvärk hos Oral Care

Regelbundna tandläkarbesök och god munhygien är avgörande för att förebygga tandvärk och upprätthålla en god munhälsa. Om du upplever någon form av tandvärk, tveka inte att kontakta oss för rådgivning och behandling inom allmäntandvård. Kontakta din närmaste klinik genom att ringa eller boka en tid.