Tandprotes överkäke - Oral Care

Tandprotes

Tandprotes överkäke

En tandprotes i överkäken är designad för att ersätta saknade tänder och återställa funktion samt estetik. Protesen fästs genom en sugfunktion mot gommen, vilket ger en stabil och säker passform. Denna sugfunktion skapas genom att protesen täcker stora delar av gommen vilket skapar ett undertryck när du sväljer eller rör på tungan. Detta gör att protesen hålls på plats utan behov av ytterligare fästanordningar.

Vad är en tandprotes?

En tandprotes är en avtagbar konstruktion som används för att ersätta en eller flera saknade tänder. Tandproteser finns som helproteser, som ersätter alla tänder i över- eller underkäken, och som delproteser, som ersätter några tänder och fästs med klamrar vid kvarvarande naturliga tänder. Tillverkningen av tandproteser inleds med en noggrann avgjutning av patientens mun för att säkerställa en optimal passform och funktion.

Tandimplantat eller tandprotes?

Skillnaden mellan tandimplantat och tandproteser är att implantat är permanent fästa i käkbenet. Tandproteser är däremot avtagbara och kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ för många patienter. Tandproteser kan användas i de fall man saknar tänder men där tandimplantat, kronor eller broar inte är aktuellt.

Behov av tandprotes i överkäke

Behovet av en tandprotes i överkäken uppstår när en person har förlorat flera eller alla tänder i käken och andra behandlingsalternativ som implantat eller broar inte är lämpliga. Protesen återställer både funktionen att kunna tugga och prata ordentligt, samt bidrar till att förbättra den estetiska aspekten av leendet.

Tandprotes i över- eller underkäke

Skillnaden mellan tandproteser för överkäken och underkäken ligger främst i hur de hålls på plats. I överkäken använder protesen sugfunktionen som skapas mot gommen, vilket ofta ger en stabilare passform. Underkäksproteser förlitar sig mer på tungan och kindernas muskler för stabilitet. Helproteser i överkäken är vanligare och ofta lättare att anpassa sig till jämfört med underkäksproteser.

Tandprotesens material

Tandproteser tillverkas i plast och anpassas individuellt för varje patient för att efterlikna de naturliga tändernas utseende och för att smälta väl in med den naturliga anatomin i patientens mun.

Så får du en tandprotes

Processen att få en tandprotes börjar med ett inledande besök hos tandläkaren där behov och möjligheter diskuteras. Därefter tas en avgjutning av munnen, vilken används för att tillverka protesen. Efter några provningar och justeringar för att säkerställa passformen, är protesen klar att användas. Det kan krävas flera besök för att justera protesen efterhand.

Så använder du en tandprotes

En tandprotes ska tas ut under natten för att låta munnen vila och för att underhålla god munhygien. Protesen bör borstas med en protesborste och förvaras i vatten. Under dagen används den som en vanlig del av munnen. Inledningsvis kan du uppleva ökad salivproduktion och behöva träna på att uttala vissa ord. Det är viktigt att gradvis vänja munnen vid protesen genom att börja med små tuggor av mjuk mat och gradvis övergå till normal kost.

Boka en konsultation

Om du funderar på att skaffa en tandprotes eller önskar mer information om dina möjligheter, är du välkommen att boka en konsultation hos oss. Vi är här för att svara på dina frågor och assistera dig i processen att ersätta saknade tänder. För att du ska kunna prata, tugga och le med självförtroende.