Rotfyllning  - Oral Care

Tandvård

Rotfyllning 

En rotfyllning kan bli aktuell när en tands nerv, eller pulpa, blivit inflammerad eller infekterad. Detta kan bero på djup karies, ett slag mot tanden, eller sprickor som gjort att bakterier har trängt sig in i tandens innersta delar. Behandlingen innebär att den skadade pulpan tas bort, kanalen rensas och sedan fylls igen för att förhindra ytterligare infektion.

Varför görs en rotfyllning? 

Huvudsyftet med en rotfyllning är att rädda tanden och undvika extraktion. Att behålla din naturliga tand hjälper till att bibehålla din tuggförmåga, förhindra att andra tänder förskjuts och minskar behovet av mer komplicerade tandersättningar. 

Exempel på när det är aktuellt med rotfyllning 

  • Djup karies som når ner till pulpan 
  • En tand som blivit inflammerad eller infekterad till följd av trauma 
  • Sprickor eller frakturer som exponerar tandens pulpa 

Om tanden är död 

Trots att smärtan kan avta när tanden dör, betyder det inte att problemet är löst. Utan behandling kan tandvärken återvända och i värsta fall kan hela tanden behöva tas bort. En rotbehandling är kritisk för att rena både tandkronan och rotens inre, samt för att bevara tandens struktur och förhindra framtida komplikationer. 

Vad kan hända om du inte tar tag i problemet? 

Om en infekterad tand inte behandlas kan det leda till smärta, svullnad och till och med benförlust runt den drabbade tanden. I värsta fall kan infektionen spridas till andra delar av kroppen. 

När ska jag söka tandvård? 

Sök tandvård om du upplever smärta, ömhet vid tuggning, känslighet för varmt och kallt, eller om du märker svullnad runt en tand.  

Rotfyllning steg-för-steg 

För att rädda en tand som riskerar att gå förlorad på grund av infektion eller skada, kan en rotbehandling göras: 

  1. Öppna tanden: Det första steget i en rotfyllning är att skapa en öppning till rotkanalen. Detta kan göras under lokalbedövning eller liknande för att säkerställa att du är så bekväm som möjligt under proceduren.  
  2. Rensa rotkanalen: När öppningen gjorts fortsätter processen med att ta bort den skadade pulpan från rotkanalen. Med hjälp av små filar rengörs och formas kanalen. Att noggrant rensa bort all infekterad vävnad är avgörande för att förhindra framtida infektioner. 
  3. Fylla kanalen: Kanalen fylls med ett bakteriedödande medel som verkar i 7–14 dagar, beroende på vilket ämne som används. En provisorisk fyllning skyddar tanden under denna tid. 
  4. Permanent fyllning: Vid nästa besök, om infektionen och symptomen är borta, fyller vi den skadade vävnaden med gummimaterialet guttaperka och avslutar med en permanent fyllning, precis som vid en lagning. 

 Tandkrona 

Om tandens skada är omfattande och stora delar av tandens struktur saknas, kan en tandkrona appliceras för att omsluta och skydda tanden. En tandkrona är en anpassad konstgjord restaurering som täcker den återstående delen av tanden, återställer dess form, styrka och utseende. 

Behöver du göra en rotfyllning? 

Om du upplever någon av symtomen ovan är det viktigt att inte vänta. Boka en tid för att få en noggrann undersökning och bedömning. Vi erbjuder både akuttider och planerade besök för att se till att du får den tandvård du behöver. Kontakta oss för att boka en tid för rotbehandling eller andra tandvårdsbehandlingar.