Rotfylld tand värker - Oral Care

Tandvård

Rotfylld tand värker

Smärta från en rotfylld tand kan variera i intensitet och karaktär. Det kan kännas som en dov, pulserande värk eller som skarpa smärtsignaler. Eftersom tandens pulpa, som innehåller nervändar och blodkärl, har tagits bort under rotfyllningen, kommer inte smärtan från insidan av tanden. Istället kan den omgivande vävnaden, som tandköttet och de stödjande strukturerna runt rotspetsen, vara inflammerade eller infekterade, vilket orsakar smärtan.

Orsaker till värk i en rotfylld tand

Värken i en rotfylld tand kan bero på flera faktorer:

 • Infektion: Bakterier kan ha överlevt inuti tanden eller vid rotspetsen, vilket kan orsaka fortsatt inflammation eller en ny infektion.
 • Behandlingssvårigheter: Vid en ofullständig rotfyllning, spricka eller fraktur kan du få en belastning på roten och därmed en infektion.
 • Tryck från tuggning: Om tanden är hög i bettet kan det orsaka smärta vid tuggning.

Hur länge har man ont efter en rotfyllning?

Efter en rotfyllning är det normalt att känna viss ömhet eller smärta i och runt den behandlade tanden. Denna smärta kan vanligtvis hanteras med receptfria smärtstillande läkemedel och bör gradvis avta inom några dagar. Om smärtan kvarstår längre än en vecka eller ökar i intensitet, är det viktigt att åter kontakta din tandläkare. I vissa fall kan detta vara ett tecken på att en infektion eller inflammation inte har läkt ordentligt, eller att ytterligare behandling kan behövas.

Rotfyllning och tiden efter

En rotbehandling går till på följande vis:

Första behandlingstillfället:

 1. Öppnar tanden för att exponera rotkanalerna.
 2. Tar bort den infekterade tandpulpan och rengör kanalerna under kofferdam, en isoleringsduk för att förhindra kontamination av t ex saliv och bakterier.
 3. Placerar ett bakteriedödande medel i kanalerna för att verka i 7-10 dagar, därefter utvärderas behandlingen. Standardbehandlingen tar cirka en månad eller så sker rotfyllningen direkt.
 4. Applicerar en provisorisk fyllning för att skydda tanden.

Andra behandlingstillfället:

 1. Kontrollerar att infektionen är helt borta och att kanalerna är rena, vilket ofta görs med kompletterande röntgen.
 2. Fyller kanalerna med guttaperka, ett gummimaterial som ersätter pulpan.
 3. Återställer tanden med en permanent fyllning eller, om nödvändigt, med en krona för att stärka tandstrukturen.

Eftervård:

 1. Undvik att tugga hårt med den behandlade tanden tills den är fullständigt läkt. Under själva rotbehandlingen är tanden svagare. Det kan ta upp till 5-6 år för en tand att läka helt.
 2. Upprätthåll god munhygien för att förebygga ytterligare problem.
 3. Kontakta din tandläkare om du upplever ovanlig smärta eller svullnad efter behandlingen.

Att tänka på efter en rotfyllning för optimal återhämtning

 • Undvik att tugga på den behandlade tanden: Tills tanden är fullständigt återställd, undvik att belasta den.
 • God munhygien: Fortsätt att borsta och använda tandtråd, men var försiktig runt den nybehandlade tanden.
 • Undvik hård mat: Tills tanden är helt återställd, undvik att äta hård mat som kan orsaka ytterligare skador.

Kan värken gå tillbaka av sig själv?

I många fall kan lätt till måttlig smärta avta med tiden. Fortsätter smärtan eller ökar i intensitet, är det viktigt att kontakta oss för vidare undersökning. Ibland kan ytterligare behandling behövas för att adressera kvarstående problem.

Rotfyllning hos oss

På Oral Care använder vi modern teknik och metoder för att utföra rotfyllningar på ett säkert sätt. Vi ser till att din upplevelse och återhämtning blir så smidig som möjligt.

Om du känner av smärta i en rotfylld tand, kontakta oss för en rotbehandling eller akuttid. Det är viktigt att snabbt adressera och behandla eventuella problem för att undvika ytterligare komplikationer.