Röntgen inom tandvård

Röntgen används inom tandvård för att ge patienter bästa möjliga behandling, riskerna är minimala då strålningsdosen vid tandröntgen är mycket låg.

Varför används röntgen inom tandvård?

Röntgenbilder ger tandläkaren möjlighet att se eventuella problem hos tänder och käkar som inte är möjligt att upptäcka med blotta ögat.

Det är avgörande för att upptäcka problem som karies, tandlossning och infektioner i ett tidigt skede, innan de orsakar större skador.

Röntgenbilder hjälper också till att planera behandlingar som tandreglering, implantat och kirurgi.

Olika typer av röntgen inom tandvård

Det finns olika typer av röntgenundersökningar inom tandvården, anpassade efter olika behov:

  • Intraoral röntgen: Den vanligaste typen, används för att undersöka enskilda tänder och upptäcka karies och tandlossning.
  • Panoramaröntgen (OPG): Ger en översikt av hela bettet och omgivande strukturer, används bland annat för att följa bettutveckling hos barn och ungdomar.
  • Profilröntgen: Används vid tandreglering och för att bedöma käkarnas position.
  • CBCT (Dental tomografi): Ger tredimensionella bilder, används vid kirurgi, implantatbehandling och andra komplexa behandlingar.

Låga risker kopplade till röntgen inom tandvård

Stråldosen vid tandröntgen är mycket låg och riskerna minimala. Den naturliga bakgrundsstrålningen vi utsätts för dagligen är lika hög eller högre.

Tandvårdspersonal är noga med att endast använda röntgen när det är nödvändigt och att använda den lägsta möjliga stråldosen.

För gravida kvinnor finns ingen ökad risk kopplad till att ta röntgenbilder av tänderna eller huvudet.