Protetik

Protetik ersätter och återställer skadade tänder och vävnader i munnen.

Vad är protetik?

Protetik är en specialisering inom tandvården som fokuserar på att ersätta förlorade eller skadade tänder och vävnader i munnen.

Målet är att återställa både funktion och estetik, vilket innebär att patienten får naturligt vackra tänder och kan både äta och tala obehindrat.

Protetik innefattar ett brett spektrum av behandlingar, från enkla kronor till mer komplexa implantat och helproteser.

Behandlingar inom protetik

Tandimplantat

Tandimplantat är konstgjorda tandrötter som kirurgiskt placeras i käkbenet. De fungerar som en stabil grund för att fästa kronor, broar eller proteser.

Läs mer om tandimplantatsbehandling här.

Tandkrona och tandbro

En tandkrona är en “mössa” som placeras på en befintlig tand, implantat eller stifttand. En tandbro används för att ersätta en eller flera tänder i rad, bron fästs på de intilliggande tänderna.

Skalfasad

Skalfasader är tunna skal, oftast av porslin, som fästs på tändernas framsida för att förbättra deras utseende. De kan användas för att korrigera missfärgningar, sprickor, ojämnheter eller små mellanrum mellan tänderna.

Andra protetikbehandlingar

Andra behandlingar inom protetik kan vara del- och helproteser, bettskenor och rekonstruktiv kirurgi för att åtgärda omfattande skador eller förluster av tänder och käkben.

Vilken behandling passar mig?

Vilken protetikbehandling som passar dig beror på dina förutsättningar och behov.

Boka en konsultation med en tandläkare eller protetiker för att få en rekommenderad behandlingplan utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Boka konsultation

Fyll i formuläret nedan eller kontakta din klinik för en konsultation.

"obligatorisk" indicates required fields

Namnobligatorisk
This field is for validation purposes and should be left unchanged.