Nya tänder efter tandlossning - Oral Care

Tandlossning

Nya tänder efter tandlossning

Tandlossning, även känd som parodontit, är en allvarlig tandåkomma som kan leda till förlust av tänder om den inte behandlas i tid. När detta händer, finns det olika alternativ för att ersätta de förlorade tänderna och återställa både funktion och estetik. Här går vi igenom de huvudsakliga metoderna för att få nya tänder efter tandlossning.

Tandproteser

Tandproteser är en vanlig lösning för att ersätta saknade tänder. Dessa avtagbara proteser kan vara antingen partiella eller kompletta, beroende på hur många tänder som behöver ersättas. Proteserna är individuellt anpassade för att passa perfekt i munnen och ge ett naturligt utseende.

Fördelar:

 • Relativt kostnadseffektiva.
 • Kan snabbt förbättra tuggförmågan och talet.
 • Mindre invasiva än andra lösningar.
 • Kan göras tidigt i behandlingen, med temporära proteser i utvärderingsfasen av tandlossning.

Nackdelar:

 • Kan ibland kännas mindre stabila jämfört med fasta lösningar.
 • Kräver ibland regelbunden justering och underhåll.

Tandimplantat

Tandimplantat är en mer permanent lösning som innebär att små titanskruvar opereras in i käkbenet för att fungera som konstgjorda tandrötter. När dessa har läkt, kan en krona, bro eller protes fästas på implantaten, vilket ger ett mycket stabilt och naturligt resultat. Förutsatt att tandlossningssjukdomen är under kontroll eller utläkt, och att patienten har en frisk munhälsa, kan tandimplantat vara ett utmärkt val för att ersätta förlorade tänder.

Fördelar:

 • Känns och fungerar som naturliga tänder.
 • Långsiktig lösning som kan hålla livet ut med rätt skötsel.
 • Förhindrar den naturliga benförlusten i käkbenet.

Nackdelar:

 • Högre kostnad och kräver kirurgiskt ingrepp.
 • Inte alla patienter är lämpliga kandidater, kräver noggrann undersökning av tandläkare.

När du tappat en eller flera tänder

När en patient har haft tandlossning, kommer tandläkaren att rekommendera den mest lämpliga behandlingen baserat på flera faktorer.

När rekommenderas tandproteser?

 • Munhälsa: Vid aktiv eller obehandlad tandlossning är det viktigt att behandla denna innan andra lösningar övervägs. Tandproteser kan vara en lämplig temporär lösning medan tandlossningen behandlas och munhälsan förbättras.
 • Ekonomiska skäl: Tandproteser är ofta mer kostnadseffektiva än tandimplantat. Om patienten har en begränsad budget kan tandproteser vara en mer tillgänglig lösning.
 • Antal förlorade tänder: Om många eller alla tänder saknas kan tandproteser vara ett praktiskt och mindre invasivt alternativ för att återställa både funktion och utseende.
 • Käkbenets tillstånd: Om patientens käkben inte är tillräckligt starkt eller har förtvinat till den grad att det inte kan stödja implantat, kan tandproteser vara ett bättre alternativ. Detta kan också gälla patienter som inte vill genomgå benrekonstruktion eller andra förberedande kirurgiska ingrepp som krävs för implantat.
 • Patientens hälsotillstånd: Vissa hälsotillstånd kan göra det olämpligt för en patient att genomgå kirurgiska ingrepp. Tandproteser kräver ingen kirurgi och är därmed ett säkrare alternativ för dessa patienter.

När rekommenderas tandimplantat?

 • Långsiktig lösning: Tandimplantat är en långsiktig lösning som kan hålla livet ut med rätt vård. Om patienten söker en permanent lösning och är villig att investera både tid och pengar, kan implantat vara det bästa valet.
 • Bevarande av käkbenet: Implantat stimulerar käkbenet och förhindrar benförlust, vilket är en stor fördel för att bevara ansiktets struktur och funktion.
 • Enstaka eller få tänder saknas: När en eller några få tänder saknas kan implantat ge en mycket naturlig och stabil ersättning utan att påverka de omgivande tänderna.
 • God munhälsa och tillräckligt ben: Patienter som är friska och har tillräckligt med käkben för att stödja implantat är ideala kandidater. Om benvolymen inte är tillräcklig kan benförstärkande procedurer övervägas för att göra implantat möjliga.

Boka en tid för att få nya tänder

För dig som upplevt tandlossning och vill ha nya tänder erbjuder vi moderna tandvårdslösningar som tandprotes och tandimplantat för att återställa både funktion och utseende, för att förbättra din livskvalitet. Kontakta oss eller boka en tid för en konsultation och låt oss hjälpa dig på vägen till ett fungerande och hälsosamt leende.