Mjölktänder - Oral Care

Barn- och ungdomstandvård

Mjölktänder

Mjölktänder är de första tänderna som växer fram hos små barn. De kallas också för primära tänder och har en viktig roll i barnets utveckling. De hjälper till med tuggning och tal och fungerar även som platsbevarare för de permanenta tänderna som så småningom ersätter dem.

Varför kallas det mjölktänder?

Termen ”mjölktänder” kommer från den gamla föreställningen att dessa tänder utvecklas när barnet fortfarande är i en ålder då det huvudsakligen livnär sig på mjölk. Namnet har hållit i sig genom århundraden och används fortfarande i dagligt tal.

När kommer de första och sista mjölktänderna?

De första mjölktänderna, ofta de nedre framtänderna, brukar komma när barnet är omkring sex månader gammalt. Mjölktänderna fortsätter att komma fram tills barnet är ungefär två och ett halvt till tre år gammalt. Vid tre års ålder ska de flesta barn ha en fullständig uppsättning av tjugo mjölktänder, tio i överkäken och tio i underkäken.

När tappar man mjölktänderna?

Barn börjar vanligtvis tappa sina mjölktänder och få de permanenta tänderna mellan fem och sju års ålder, ofta de nedre framtänderna. Det pågår tills barnet är omkring tolv till tretton år. De första permanenta molarna, som inte ersätter någon mjölktand, dyker ofta upp bakom de sista mjölktänderna vid sex till sju års ålder. Mjölktänderna ersätts gradvis av trettiotvå permanenta tänder, tolv molartänder och fyra visdomständer.

Hur ska man ta hand om mjölktänder?

Det är viktigt att börja borsta barnets tänder så snart den första tanden visar sig. Använd en liten, mjuk tandborste och en liten mängd tandkräm med fluor. Även om mjölktänderna till slut kommer att falla ut, är det viktigt att hålla dem friska för att undvika infektioner som kan skada de permanenta tänderna.

Komplikationer med mjölktänder

Trots att mjölktänder är temporära är det viktigt att hand om dem eftersom spelar de en viktig roll i ett barns tandutveckling och allmänna hälsa. Här är några komplikationer att vara uppmärksam på:

  • Karies: Mjölktänder är mottagliga för karies om de inte sköts om ordentligt. Karies uppstår när skadliga bakterier bryter ner tandens yta, vilket kan leda till smärta och infektion. Mindre hål lagas medan större skador kan kräva att tanden dras ut för att förhindra ytterligare problem och smärta för barnet.
  • Skadad mjölktand: Om en mjölktand skadas genom att den slås ut, förskjuts, eller bryts av, kan det leda till att de permanenta tänderna under utvecklas felaktigt och växer snett. Vid sådana olyckor är det avgörande att omedelbart kontakta tandvården. Tandläkaren kommer att genomföra en noggrann undersökning, ofta inkluderande röntgen, för att bedöma skadans omfattning och planera för den mest lämpliga behandlingen.
  • Död mjölktand: Om en mjölktand har utsatts för ett trauma och dött, vilket kan märkas genom färgförändring till grått eller svart, är det viktigt att snabbt kontakta tandvården. Genom en röntgenundersökning kan skadans omfattning fastställas för att avgöra om tanden behöver tas bort eller kan bevaras till dess att den naturligt lossnar.

Vad händer om man inte tappar mjölktänderna?

Ibland kan barnets mjölktänder och permanenta tänder vara närvarande samtidigt, vilket skapar en dubbel rad av tänder. Detta brukar korrigera sig självt allt eftersom barnet växer. Om en mjölktand däremot är lös men inte faller ut av sig själv kan man försiktigt vicka eller vrida på tanden. Det är viktigt att låta processen ske naturligt utan att tvinga tanden att lossna.

 

Ta hand om ditt barns mjölktänder med Oral Care

Genom att etablera goda vanor tidigt, lägger du grunden till god munhälsa för resten av barnets liv. Regelbundna besök hos tandläkaren är en viktig del av detta. Boka en tid för barntandvård hos oss så kan vi hjälpa till att ta hand om och skydda ditt barns leende från början.