Löständer - Oral Care

Tandprotes

Löständer

Löständer, även kallade avtagbar protetik eller tandproteser, representerar en fundamental lösning inom tandvården för dem som av olika anledningar förlorat en eller flera tänder. Denna behandlingsmetod återställer både funktion och estetik vilket förbättrar livskvaliteten hos den berörda.

Löständer ersätter saknade tänder

Löständer är avtagbara proteser som används för att ersätta saknade tänder och omgivande vävnader. Proteserna är skräddarsydda för att passa munnen och återskapa den förlorade tandradens utseende och funktion.

De finns i två huvudtyper av löständer:

  • Kompletta löständer för dem som saknar alla sina tänder.
  • Partiella löständer för dem som fortfarande har några naturliga tänder kvar.

Varför har man löständer?

  • Tandförlust: Ersätter tänder som gått förlorade på grund av karies, tandköttssjukdomar eller trauma.
  • Förbättrad funktion: Hjälper till att återställa tuggfunktionen.
  • Estetik: Förbättrar utseendet genom att fylla ut tomrummet som saknade tänder lämnar efter sig, vilket bidrar till ett mer harmoniskt utseende och leende.
  • Tal: Kan förbättra både tal och uttal.

Andra behandlingsalternativ

Vid tandförlust finns det även en rad andra behandlingsalternativ, där valet ofta grundar sig på individens specifika behov och önskemål samt ekonomiska förutsättningar:

  • Tandimplantat: Ett mer permanent alternativ som involverar kirurgisk placering av en titanrot i käkbenet, som sedan toppas med en krona.
  • Tandkronor: Används för att återställa formen, storleken, styrkan och estetiken hos en skadad tand. Tandläkaren slipar ner den gamla tanden och sätter sedan protesen (kronan) som ett skal över tanden.
  • Tandbroar: Ett fast alternativ som använder intilliggande tänder som stöd för en eller flera ersättningständer.
  • Tandreglering: Ibland kan mellanrum/luckor från förlorade tänder stängas med hjälp av tandreglering i form av fast eller avtagbar tandställning.

Så här fästs löständerna i munnen

Löständer är noga utformade och anpassade efter individens mun för att säkerställa bästa möjliga passform. När tandprotesen är korrekt anpassad, fördelar den trycket jämnt över käkbenet och tandköttet, vilket bidrar till dess stabilitet och rätta effekt.

Fästmetoden för löständer varierar beroende på dess placering i munnen. För överkäken fästs löständerna med en sugeffekt mot gommen för att hålla sig på plats, likt en sugkopp. I underkäken är däremot löständerna utformade för att ligga stabilt längs käklinjen, där de stöds av käkbenets form och kontur.

Förebyggande åtgärder

Att upprätthålla god munhygien är grundläggande för att förebygga tillstånd som kan leda till behovet av löständer. Genom regelbundna tandläkarbesök, korrekt tandborstning och regelbunden användning av tandtråd kan du upprätthålla en hälsosam munmiljö. Dessutom kan användning av munskölj som innehåller fluor stärka tänderna och hjälpa till att förhindra karies.

Att undvika tobak och minska konsumtionen av sockerrika och syrahaltiga livsmedel är ytterligare viktiga steg för att förebygga tandproblem. Att vara uppmärksam på tidiga tecken på tand- och tandköttssjukdomar och söka professionell vård i tid, kan avsevärt minska risken för större tandproblem som kan leda till behovet av löständer.

Löständer hos Oral Care

Vi förstår vikten av ett funktionellt och estetiskt vackert leende. Vårt team av erfarna tandläkare finns här för att vägleda dig genom processen för tandproteser, från första konsultation till den slutliga anpassningen av dina löständer. För mer information eller för att boka tid, tveka inte att kontakta oss på Oral Care.