Knakande käke

Har du en käke som knakar när du pratar eller tuggar? Eftersom man använder munnen till så mycket är det troligtvis ett problem som påverkar dig i din vardag. Därför är det viktigt att du tar tag i problemet och vi kan hjälpa dig med den mest effektiva behandlingen.

Orsaker till knakande käke

Det finns flera olika faktorer som kan bidra till att din käke börjar knaka. Att identifiera den exakta orsaken till en knakande käke kan vara komplicerat, kontakta en tandläkare för undersökning.

Här är några av de vanligaste orsakerna:

Ledproblem

Problem med leder och muskler som styr käkens rörelse och kan leda till smärta och stelhet. Stress, skada eller överansträngning av käkmusklerna är några av de vanligaste faktorerna. Många människor spänner käken eller pressar ihop tänderna när de är stressade, vilket kan överbelasta käkleden och orsaka ljud

Tandgnissling

Tandgnissling, eller bruxism, är en annan vanlig orsak till knakande käke. När du gnisslar eller pressar tänderna, ofta omedvetet under natten, kan det skapa överbelastning på käkleden, vilket resulterar i knakande ljud och obehag.

Käkskada

Fysiska skador på käken kan också leda till knakande käke. Skador kan resultera i att käkens led går ur led eller att muskler och ligament runt käken skadas, vilket leder till ljud vid rörelse.

Felaktigt bett

Ett felaktigt bett som överbett och underbett innebär att tänderna inte passar korrekt ihop när du biter ihop. Detta kan sätta stress på käkens leder och muskler, vilket leder till knakande eller klickande ljud.

Artrit

Artrit i käkleden kan leda till degeneration av ledbrosket och skapa knakande ljud när du rör käken. Artrit kan orsaka smärta och inflammation, vilket påverkar käkens funktion.

Symtom på knakande käke

Förutom det tydliga knakande ljudet kan en knakande käke åtföljas av flera andra symtom, inklusive:

  • Smärta i käken, ansiktet, eller öronen
  • Svårigheter att öppna eller stänga munnen
  • Huvudvärk
  • Ömhet i käkens muskler

Behandlingar för en knakande käke

Bettskena

En bettskena är en vanlig behandling för knakande käkar. Den hjälper till att minska trycket på käkens leder och muskler.

Smärtlindring och fysioterapi

För att hantera smärta och inflammation kan smärtlindrande mediciner vara effektiva. Din tandläkare kan också rekommendera specifika övningar eller fysioterapi för att stärka käkens muskler och förbättra rörligheten.

Livsstilsförändringar

Att göra vissa livsstilsförändringar kan också hjälpa till att minska symptomen på en knakande käke. Dessa kan innebära att undvika hårda och sega livsmedel och att minska stress.

Kirurgi

I vissa fall kan kirurgi vara nödvändigt för att korrigera allvarliga käkproblem. Detta övervägs vanligtvis endast när andra behandlingar inte har varit framgångsrika.

Behöver jag söka hjälp för en knakande käke?

Om din knakande käke orsakar betydande smärta eller påverkar din dagliga funktion är det viktigt att söka professionell hjälp hos tandläkare.