Hjälpmedel snarkning - Oral Care

Snarkskena

Hjälpmedel snarkning

Snarkning är ett vanligt problem som kan påverka både den som snarkar och personer i dess omgivning. Ett hjälpmedel mot snarkning är en snarkskena. Denna anordning är utformad för att hålla luftvägarna öppna under natten genom att justera positionen på underkäken och förhindra att tungan blockerar luftvägen.

Hjälpmedel vid snarkning

Snarkning uppstår när luftflödet genom mun och näsa är delvis blockerat under sömnen. En snarkskena fungerar genom att skjuta fram underkäken och därmed öka utrymmet i luftvägen, vilket gör det lättare att andas och minskar vibrationerna som orsakar snarkning. Skenan är skräddarsydd för att passa perfekt i munnen och ger både komfort och effektivitet i behandlingen av snarkning.

Hjälpmedel vid sömnapné

Sömnapné är ett allvarligt medicinskt tillstånd där individen upplever uppehåll i andningen under sömnen, vilket kan leda till omfattande hälsoproblem såsom trötthet, högt blodtryck, och hjärtproblem. För att behandla detta tillstånd kan en snarkskena, även känd som antiapnéskena, vara en del av lösningen. Den hjälper till att positionera käkarna så att luftvägarna hålls öppna, vilket underlättar andningen och minskar risken för sömnapné.

Om du har diagnostiserats med obstruktiv sömnapné och fått en remiss från en läkare, bekostas snarkskenan av regionen, där du betalar upp till beloppet för frikort. endast en standardiserad sjukvårdskostnad. Du som lider av snarkning utan diagnos av sömnapné, kan komma till oss utan läkarremiss för att få en skräddarsydd snarkskena.

Snarkskenan är inte alltid tillräcklig vid allvarliga fall av obstruktiv sömnapné. I många fall krävs ytterligare behandlingar, som CPAP-maskiner eller en kombination av CPAP och snarkskena, för att effektivt hantera andningsuppehållen. Om du misstänker att du lider av sömnapné är det viktigt att genomgå en medicinsk utredning hos en läkare.

När behöver jag göra något åt att jag snarkar?

Det är dags att agera om din snarkning:

  • Påverkar din eller din partners sömnkvalitet.
  • Leder till morgontrötthet eller huvudvärk.
  • Åtföljs av andra symtom på sömnapné som uppehåll i andningen eller extrem trötthet under dagen.

Behandling med snarkskena

  1. Konsultation: Besök hos tandläkaren för att diskutera dina snarkningsproblem.
  2. Utredning: Samarbete mellan tandvård och sjukvård för att fastställa om snarkskenan är rätt för dig.
  3. Tillverkning: Skapande av en skräddarsydd snarkskena baserat på ett avtryck av din mun.
  4. Användning: Använd skenan varje natt för optimalt resultat.
  5. Uppföljning: Regelbundna besök för att säkerställa att skenan fungerar som den ska och gör justeringar vid behov.

Snarkskenans material och utseende

En snarkskena är tillverkad av hållbart och hygieniskt material som tål daglig användning och rengöring. Den anpassas individuellt för att säkerställa både komfort och funktionalitet. Dess diskreta design gör den inte bara estetiskt tilltalande utan också praktisk att använda i vardagen, vilket gör att du kan känna dig bekväm med att använda den varje natt.

Underhåll och rengöring av snarkskena

Det är viktigt att rengöra snarkskenan regelbundet för att förlänga dess livslängd och säkerställa hygien och god andedräkt. Snarkskenan ska också kontrolleras regelbundet av en tandvårdsspecialist för eventuella justeringar.

 

Snarkskena som hjälpmedel vid snarkning

För dig som redan har försökt få bukt med snarkning, men utan resultat erbjuder vi hjälpmedel som fungerar. Om du lider av snarkningar eller sömnapné kan en snarkskena hjälpa dig sova gott om nätterna. Kontakta oss för information om hur du kan få hjälp med snarkning eller för att boka en konsultation för snarkskena. Vi finns här för att du ska kunna slappna av och sova bättre, utan snarkningar eller andningsuppehåll.