Hål på sidan av tanden - Oral Care

Tandvård

Hål på sidan av tanden

Tänderna är utsatta för kariesangrepp från flera håll, och hål kan utvecklas på alla sidor av tanden. Därför är det viktigt att få problemet undersökt av en tandläkare, som kan sätta rätt diagnos och behandling.

Så uppstår hål i tanden

Karies uppstår när matrester och plack blir kvar på tänderna. Placket innehåller bakterier som omvandlar sockerarter och kolhydrater till syror. Dessa syror angriper tandens emalj och orsakar demineralisering och förlust av hård vävnad och ett hål bildas.

Hål i tänderna

Hål i tänderna kan uppstå på flera ställen, men de vanligaste områdena är tuggytorna på kindtänderna där mat och bakterier lätt fastnar, samt mellan tänderna där det är svårt att borsta.

Hål på olika sidor av tänderna

På sidan av tanden mellan tänderna

Approximala ytor är de delar av tanden som vetter mot en annan tand, både mesialt (mot mitten av tandbågen) och distalt (mot slutet av tandbågen). Dessa ytor är svåråtkomliga för tandborsten och lätta att missa vid daglig rengöring.

 • Symtom: Ilningar, mörka fläckar eller skuggor synliga på röntgenbilder, och obehag eller smärta vid tuggning kan vara tecken på karies i dessa områden.
 • Förebyggande åtgärder: Regelbunden användning av tandtråd eller mellanrumsborstar.

På ovansidan av tanden på tuggytan

Ocklusalytorna är de övre ytorna på kindtänder och ibland framtänder där tuggning sker. Dessa ytor är grova och ojämna, vilket gör dem benägna att samla matrester och plack.

 • Symtom: Synliga hål eller gropar, känslighet mot kallt, varmt eller sött, och smärta vid tuggning.
 • Förebyggande: God munhygien med noggrann borstning, särskilt efter måltider.

På framsidan av tanden mot kinden

Buccalytor är de yttre sidorna av tänderna som vetter mot kinderna. Dessa ytor är mindre utsatta för karies än approximala ytor men kan fortfarande drabbas, särskilt nära tandköttskanten där plack lätt ansamlas.

 • Symtom: Missfärgningar, små hål synliga vid närmare inspektion, och lokaliserad känslighet.
 • Förebyggande: Regelbunden borstning med en mjuk tandborste och fluortandkräm samt användning av tandtråd.

På baksidan av tanden mot tungan

Lingualytor är de inre sidorna av tänderna som vetter mot tungan. Liksom buccalytor är dessa ytor mindre benägna att utveckla karies jämfört med approximala ytor.

 • Symtom: Kan vara svåra att upptäcka utan professionell undersökning, men kan inkludera känslighet och, i sällsynta fall, synliga förändringar i emaljen.
 • Förebyggande: Effektiv borstning av alla tandens ytor och särskilt noggrant längs lingualytorna.

Behandling

Behandlingen av hål i sidan av tänderna kan variera från enkel fyllning till mer avancerade ingrepp som kronor eller rotfyllningar, beroende på hålets storlek och placering. Det är avgörande att söka tandvård tidigt för att inte låta det fortskrida och bevara så mycket som möjligt av den naturliga tandstrukturen.

 1. Rengöring av hålet: När tillgång till hålet är etablerad rengörs hålet noggrant från all karies så att endast frisk tandvävnad är kvar.
 2. Fyllnadsmaterial: Efter att hålet är helt rengjort fylls det med ett fyllnadsmaterial, ofta i form av ett kompositmaterial som är hållbart och kan färgmatchas med den omgivande tanden för ett naturligt resultat.
 3. Formning och polering: När fyllningen har applicerats, formar tandläkaren det för att återskapa tandens ursprungliga form och säkerställer att bettet blir korrekt. Efter formningen poleras fyllningen för att ge en slät och ren yta, vilket minimerar risken för plackansamling och framtida karies.

Boka in en undersökning

Om du misstänker att du har ett hål på sidan av en tand eller bara är i behov av en rutinmässig kontroll, kan du boka in en tid hos oss för en undersökning. Vi kan upptäcka om du har ett hål på sidan av tanden och ge dig rådgivning på hur du bäst tar hand om dina tänder, även på ställen som är svåra att rengöra.