Amalgam - Oral Care

Tandvård

Amalgam

Amalgam användes tidigare som fyllningsmaterial i tandvården, men förbjöds i Sverige år 2009 på grund av hälsorisker och miljöpåverkan. Materialet är en blandning av kvicksilver och andra metaller. För de som har amalgamfyllningar och önskar byta ut dessa, erbjuder vi säker amalgamsanering och moderna, hälsosammare alternativ.

Amalgamfyllningar

Att ha kvar sina amalgamfyllningar är generellt inte farligt för de flesta människor. Dock kan vissa uppleva allergiska reaktioner mot komponenterna i amalgam. Vid oro eller symtom rekommenderar vi att du konsulterar din tandläkare för en individuell bedömning och rådgivning.

Ta bort amalgam: Steg för sanering

 1. Utvärdering: Vi börjar med en noggrann utvärdering av dina befintliga amalgamfyllningar och din övergripande munhälsa.
 2. Skyddsåtgärder: Under borttagningen av amalgam använder vi speciella skyddsåtgärder för att minimera exponeringen av kvicksilverångor för både patient och personal.
 3. Borttagning: Vi tar bort amalgamfyllningarna med minimal påverkan på omgivande tandstruktur.
 4. Ersättning: Efter att amalgamet har tagits bort väljer vi tillsammans med dig ett säkert och estetiskt tilltalande material för din nya fyllning.

Alternativ till amalgam

Istället för amalgam använder vi nu moderna, säkra och estetiskt tilltalande material såsom:

 • Kompositmaterial: Tandfärgat och hållbart material som binder väl till tandstrukturen.
 • Glasjonomer: Innehåller fluorid som kan hjälpa till att förebygga karies, används främst för fyllningar nära tandköttslinjen eller i mjölktänder.
 • Keramiska fyllningar: Erbjuder en hållbar och estetisk lösning för större reparationer.
 • Kronterapi: För tänder med omfattande fyllningar, med eller utan sprickbildning, kan en krona erbjuda förstärkt skydd och återställa tandens funktion och estetik.

Skillnad mellan amalgam och andra fyllnadsmaterial

Till skillnad från amalgam, som kräver borttagning av en större mängd tandmaterial för att fyllningen ska fästa ordentligt, är alternativen som komposit och keramik mer skonsamma mot tanden. Dessa material ger också bättre estetiska resultat eftersom de kan matchas till tandens naturliga färg.

Tandfyllning

En tandfyllning behövs när det finns skador på tanden orsakade av karies (hål), sprickor eller slitage. Fyllningar används också för att reparera och återställa tandens form och funktion efter skada, samt för att förhindra ytterligare försämring genom att stänga ute bakterier. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att bevara tandens hälsa och undvika mer komplexa ingrepp.

Lagning med kompositmaterial

 1. Förberedelse: Tanden rengörs och förbereds noggrant.
 2. Applicering: Kompositmaterialet appliceras i lager.
 3. Härdning: Varje lager härdas med en speciell ljuslampa för att säkerställa styrka och hållbarhet.
 4. Formning och polering: Fyllningen formas för att matcha tandens naturliga utseende och poleras sedan för en slät finish.

Amalgamsanering och moderna tandfyllningar hos Oral Care

Att välja rätt material för dina tandfyllningar är en viktig del av din munhälsa. Med övergången från amalgam till moderna och säkrare alternativ, som kompositmaterial och keramik, erbjuder vi på vår klinik en hälsosammare och mer estetisk lösning för dina tandvårdsbehov. Om du har gamla amalgamfyllningar som du önskar ersätta, eller om du behöver en ny fyllning, kan du boka en tid hos oss på Oral Care inom allmäntandvård. Vårt team av erfarna tandvårdsspecialister är här för att ge dig en personlig behandlingsplan som uppfyller just dina behov.