F-kort tandvård Stockholm - Oral Care

Tandvård

F-kort tandvård Stockholm

F-tandvård erbjuder en värdefull lösning för de med specifika medicinska behov. Denna specialiserade vårdform garanterar tillgång till kvalitativ tandvård för personer med vissa hälsotillstånd, vilket säkerställer tillgång till god munhälsa. Nedan går vi igenom vad F-kort tandvård är och hur man ansöker om ett sådant tandvårdsstöd i region Stockholm.

Vad är F-tandvård? 

F-tandvård, ofta kallad för F-kort tandvård, är en viktig del av det svenska tandvårdsstödet. Detta system är utformat för att ge ekonomiskt stöd till de som behöver det mest, såsom äldre, långtidssjuka eller personer med vissa funktionsnedsättningar. F-tandvård säkerställer helt enkelt att alla har tillgång till den tandvård man behöver.  

Vem har rätt till F-kort? 

F-kortet är avsett för personer som behöver extra stöd med sin tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder. Rätten till detta stöd bedöms individuellt och grundar sig på patientens specifika hälsotillstånd och behov.  

Här följer en lista över vanliga tillstånd och sjukdomar som ofta kvalificerar sig för F-kort tandvård: 

  • Extrem psykisk funktionsnedsättning 
  • Funktionsnedsättning efter stroke 
  • Multipel skleros 
  • Reumatoid artrit 
  • Parkinsons sjukdom 
  • Sklerodermi 
  • Cerebral pares 
  • Orofacial funktionsnedsättning 
  • Systemisk lupus erythematosus 
  • Amyotrofisk lateralskleros 

Det är viktigt att komma ihåg att varje individuell ansökan om F-kort tandvård bedöms på ett fall-till-fall-basis, och att andra tillstånd än de som listas också kan kvalificera sig för tandvårdsstöd. Tandvårdspersonal, såsom tandläkare och tandhygienister, spelar en nyckelroll i bedömningen av en patients behov och berättigande till F-kort tandvård. 

Läkarintyg krävs 

Rätten till tandvårdsstöd, inklusive F-kort, bedöms av läkare. Det är dock viktigt att ha en regelbunden kontakt med din tandvårdsklinik för att bedöma dina behov och få rätt stöd. På Oral Care har vi ett team av erfarna tandläkare och tandhygienister som kan hjälpa dig att navigera i tandvårdsstödsystemet. Hos Oral Care kan vi guida dig genom processen och hjälpa dig att förstå om du är berättigad till F-kort tandvård. 

Region Stockholm utfärdar intyg om F-tandvård 

Läkaren skriver ett läkarintyg, där det står skrivet att du är i behov av tandvårdsstöd. Läkarintyget ska sedan skickas till Region Stockholm. Region Stockholm utfärdar sedan ett intyg om F-tandvård baserat på läkarintyget. 

Kostnad för patienten 

Med F-tandvård betalar patienten endast sin patientavgift, inte för tandvårdsbehandlingen. Detta inkluderar bastandvård och avtagbar protetik.  

För de som inte kan besöka en tandvårdsklinik på grund av sitt hälsotillstånd, kan F-tandvårdsstödet även inkludera hemtandvård där det är lämpligt. 

Skiljer sig tandvårdsstödet mellan olika delar i Sverige? 

Tandvårdsstödet kan variera något beroende på var i landet du bor. Det är dock viktigt att komma ihåg att grundprinciperna för F-tandvård är desamma över hela landet. På Oral Care är vi väl förtrogna med de olika kriterierna och kan erbjuda råd och stöd oavsett var du bor. 

Varför välja Oral Care för tandvård i Stockholm? 

Oral Care har många kliniker runtom i Stockholm vilket gör att du enkelt kan hitta en tandvårdsklinik nära där du bor. Vi har över 30 års erfarenhet och är ledande inom tandvård i Sverige. Vi ser till varje patients unika behov och anpassar vår vård därefter och våra moderna kliniker är utformade för att göra din upplevelse så bekväm och trygg som möjligt. 

Oavsett dina behov inom tandvård finns vi här för att hjälpa dig. Besök oss på Oral Care för mer information eller för att boka tid