Snarkskena Archives - Oral Care

Snarkskena

Skaffa antisnarkskena om du besväras av snarkningar

Det är många människor som snarkar någon gång ibland och man räknar med att omkring 10-20 procent snarkar regelbundet. Anledningen till att du snarkar är helt enkelt att det blir trångt i de övre luftvägarna. Framförallt i svalget och i näsan. När det blir trångt är det också svårare för luft att passera och det uppstår därmed vibrationer som ger ifrån sig ljud. Snarkningar kan givetvis störa andra som sover nära dig. Men det kan även påverka din egen sömnkvalitet mycket negativt. Då kan en antisnarkskena vara till hjälp för att motverka snarkningar och ge dig en bättre sömn.

Hur fungerar en antisnarkskena?

En snarkskena hjälper till att öppna upp luftvägarna och på så sätt kan den förhindra snarkningarna. Det sker genom att snarkskenan lyfter fram din underkäke, vilket hindrar din tunga från att falla bakåt.

När vi gör en antisnarkskena åt dig blir den tillverkad efter dina tänder och ditt bett. I början kan det kännas ovant att sova med snarkskenan. Det kan exempelvis spänna i tänderna eller så kan du känna att du får ovanligt mycket saliv i munnen. De besvär som du kan uppleva när du börjar använda din snarkskena brukar gå över efter ett par veckor.

Snarkningar påverkar din sömn och hälsa

Snarkar du väldigt mycket så påverkas alltså din sömn negativt. Snarkningar kan också leda till sömnapné, vilket innebär att du får korta andningsuppehåll när du sover. Det stör din sömn och gör dig trött.

Vid ett andningsuppehåll reagerar kroppen med att öka mängden stresshormon, ditt blodtryck stiger och syresättningen i din kropp sjunker. Det leder i sin tur till att kroppen vaknar till. Uppvaknandet är ofta kort och det är inte säkert att du minns att du har vaknat under natten.

Lider du av sömnapné har du också ökad risk för att drabbas av högt blocktryck och stroke. Andningsuppehåll när du sover är alltså något du bör ta på allvar och söka hjälp för att åtgärda.

Hur du vet att du behöver en snarkskena

Att du snarkar om natten är såklart väldigt svårt att själv vara medveten om. Ett tecken på att du snarkar mycket kan vara att du alltid vaknar upp och är trött och aldrig känner dig riktigt utvilad. Eller att du har minnen av att du har vaknat flera gånger under natten.

Det enklaste sättet att ta reda på om du snarkar är att fråga sin partner om man faktiskt snarkar. Ett annat sätt kan vara att använda din mobiltelefon för att spela in hur du låter när du sover på natten.

Så skaffar du en antisnarkskena

Din tandläkare kan ge dig den information som du behöver för att skaffa en antisnarkskena. Du gör en utredning både hos din vårdcentral samt hos din tandläkare. Är det så att du behöver en snarkskena av medicinska skäl kan du även få en stor del av din behandling betald av landstinget.

Om du lider av besvärande snarkningar, boka en tid här hos oss redan idag. Vi gör processen enkel och hjälper dig självklart längs hela vägen.