Snarkskena

Få bukt med snarkningarna med en snarkskena.

Vad är en snarkskena?

Snarkskenor, även kallade apnéskenor, är specialanpassade bettskenor i plast som används för att behandla snarkningar.

Genom att försiktigt skjuta fram underkäken skapar snarkskenan ett större utrymme i luftvägarna, vilket förhindrar att tungan och den mjuka vävnaden i halsen blockerar andningen och orsakar snarkningar.

Snark- och apnéskenor finns i olika modeller och material för att passa dina individuella behov.

Vad orsakar snarkningar?

Snarkningar uppstår när luftvägarna blir trånga under sömnen, vilket gör att vävnaderna i svalget vibrerar och skapar det karakteristiska snarkljudet.

När du sover slappnar musklerna i halsen av vilket kan få tungan att falla bakåt och blockera luftvägarna.

Vanliga orsaker till snarkningar är:

  • Övervikt
  • Alkohol och sömnmedel
  • Sömnapné
Sömnapné

Sömnapné är ett tillstånd där andningen upprepade gånger stannar och startar under sömnen. Det finns två huvudtyper av sömnapné:

  • Obstruktiv sömnapné: Den vanligaste formen, orsakad av att luftvägarna blockeras.
  • Central sömnapné: Orsakad av att hjärnan inte skickar rätt signaler till musklerna som styr andningen.

Sömnapné kan leda till allvarliga hälsoproblem som högt blodtryck, hjärtsjukdomar och stroke. Därför är det viktigt att du söker hjälp om du misstänker att du lider av sömnapné.

När behöver jag söka hjälp för snarkningar?

Sök hjälp omgående ifall du lider av sömnapné, utan behandling kan det leda till allvarliga hälsoproblem.

Det kan också vara aktuellt att söka hjälp ifall du eller din partner störs av högljudda snarkningar.

Boka konsultation för snarkskena

Om du tror att du är i behov av en snarkskena kan du kontakta en tandläkare för att få vägledning. Fyll i formuläret nedan eller kontakta din klinik.

"obligatorisk" indicates required fields

Namnobligatorisk
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vad kostar en snarkskena?

Om du lider av obstruktiv sömnapné och har fått en remiss från läkare till tandläkare för behandling med snarkskena, kan regionen stå för en betydande del av kostnaden. Det är dock viktigt att notera att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Kostnaden för en snarkskena varierar beroende på flera faktorer, men en uppskattning för behandlingen ligger runt 10 000 kronor.

Att skaffa snarkskena

För att få en snarkskena utskriven och subventionerad av regionen krävs det att en läkare på vårdcentralen ställer en diagnos.

Läkaren gör en bedömning baserad på dina symtom, krävs vidare utredning kan du kan bli remitterad till en sömnklinik.

När du har fått en diagnos remitterar läkaren dig till en tandläkare. Tandläkaren tar avtryck av dina tänder och käkar för att tillverka en individuellt anpassad snarkskena.

Individanpassad snarkskena hos tandläkare

Hos tandläkaren får du en individanpassad snarkskena, vilket är att föredra framför de snarkskenor som finns att köpa på apotek.