Vem kan få hemtandvård

Kolla upp vad som gäller i din kommun
Mobil tandvård erbjuds i huvudsak personer som bor och vårdas inom äldreomsorgen. Majoriteten av patienterna som erbjuds mobil tandvård har rätt till ett så kallat särskilt tandvårdsstöd. För att erhålla den typen av tandvårdsstöd krävs att vårdbehovet utreds och bedöms av en biståndshandläggare, distriktssköterska eller verksamhetschef. Vem som utför bedömningen varierar mellan olika kommuner. Även vissa personer som omfattas av Lagen om stöd och service (LSS) har rätt till särskilt tandvårdsstöd. 

Har du frågor om vad som gäller i din kommun rekommenderar vi att du kontaktar biståndsenheten, din distriktssköterska eller tandvårdsenheten i ditt landsting/region.  Nedan hittar du länkar till tandvårdsenheterna i de landsting och regioner där Oral Care erbjuder mobil hemtandvård.  

Andra bra länkar: