Varför välja Oral Care

De flesta funderar inte så mycket över vilken tandvårdsklinik de ska välja, framförallt inte så länge man inte har ont eller upplever obehag i munnen.

Oavsett vem du är och vad du har för tidigare erfarenheter, eller tandvårdsbehov, erbjuder Oral Care dig tandvård där du kan känna dig trygg och där du får bästa möjliga bemötande och vård med fokus på just dina behov och förutsättningar.  

Vår erfarenhet, din trygghet
Oral Care har över 25-års erfarenhet av tandvård. Vi har under många år utvecklat och drivit framväxten av mobil hemtandvård bland sjuka äldre, ett arbete som krävt flexibilitet, ansvarstagande, kvalitetsmedvetenhet och en stor portion omtanke om varje enskild patient. Utgångspunkten har alltid varit patienten. Precis samma synsätt har vi tagit med oss in på våra kliniker. Det är du som är utgångspunkten för oss.  

När du inte kan komma till oss kan vi komma till dig
Vi erbjuder allmäntandvård på våra kliniker och besöker de som har svårt att komma till oss med våra mobila hemtandvårdsteam. Läs mer om vad mobil hemtandvård innebär här

Tandvård för en frisk mun – hela livet!
Din mun och dina tänders hälsa påverkar dig, antagligen mer än du tror. En frisk mun och friska tänder bidrar till en bättre allmänhälsa. På samma sätt som vi tar hand om övriga kroppen för att hålla oss friska kräver även munnen sin omvårdnad. Med regelbunden och förebyggande tandvård skapar vi, tillsammans med dig, förutsättningen för en livslång god munhälsa.  

Oral Care är tandvård där du vill vara. Välkommen till oss!

Boka tid här