Vanliga behandlingar

Undersökning
Undersökning görs med röntgen och eventuellt intraoralt foto. Du framför dina önskemål till tandläkaren som gör en behandlingsplan och en kostnadsberäkning. 

Tandhygienistbehandling
Många går regelbundet till tandhygienist för förebyggande tandbehandling, de flesta 1-4 gånger per år beroende på det individuella behovet.  

Kompositfyllningar (lagning av hål)
Vita fyllningar som formas och härdas direkt i munnen.

Kronor
Fungerar som en ”hätta” av porslin, vilken cementeras fast över din egen tand. Din tandläkare formar först till din tand som ska få en krona och tar ett avtryck på tanden. Avtrycket skickas till tandteknikern som gjuter en krona i porslin. Om kronan passar bra så cementerar tandläkaren fast kronan vid nästa besök. 

Porslinsinlägg och skalfasader
Tandersättning i porslin istället för en kompositfyllning. De gjuts i porslin av en tandtekniker på samma sätt som en krona och cementeras fast på din egen tand. 

Broar eller Bryggor
Binder samman flera tänder med varandra och fyller ut tandluckor. Din tandläkare formar om intilliggande tänder, tar ett avtryck och en tandtekniker gjuter en bro/brygga. Om bron passar bra cementeras den fast på dina egna nedslipade tänder vid nästa besök. 

Proteser
Ett sätt att fylla ut tandluckor och ersätta förlorade tänder. En helprotes görs då alla tänder i en käke saknas. En helprotes kan fungera även som en temporär lösning i väntan på att till exempel implantatskruvar läker in i käkbenet så att man då slipper gå utan tänder i munnen.  

En delprotes ersätter en eller flera tänder i en käke och hålls på plats av små klamrar som sätts på de egna kvarvarande tänderna. 

Implantat
Ett implantat kan ersätta en tand, flera tänder eller en hel käke. De består av titanskruvar och opereras in i käkbenet av en käkkirurg. När skruvarna läkt in i benet tar tandläkaren ett avtryck och tandteknikern framställer tänder i porslin eller plast som sedan fästs på implantatskruvarna. 

Overdenture
En avtagbar protes som knäpps fast på ett par implantat i en helt tandlös käke. 

Rens – och rotfyllning
Görs när bakterier i tanden eller vid roten orsakat en infektion i tandens mjukvävnad (pulpan) eller i tandbenet.  Syftet med behandlingen är att åstadkomma en bakteriefri rotkanal. En rotbehandling kräver fler behandlingstillfällen, en första för ”rensning” och bakteriedödande medel som ska ligga i tanden ett tag, därefter ett besök för försegling av rotkanalen/ rotkanalerna och avslutningsvis ett besök för en permanent fyllning eller krona på tanden. 

Tanduttagning/tandextraktion
En tand kan behövas tas bort av flera orsaker. Det kan handla om större kariesangrepp, en infektion i tanden, en fraktur eller tandlossning. Oftast går en tanduttagning enkelt och smidigt men i vissa fall kan du få hjälp av en kirurg, detta så att ingreppet sker så smidigt som möjligt för dig.

Tandreglering/tandställning
Tandreglering kan göras om du har sneda tänder eller trångt i munnen.  Vilken behandling som passar dig bäst avgörs i samråd med en specialisttandläkare vid en undersökning. De flesta Oral Care kliniker har specialist på plats. Om inte så kommer vi att remittera dig till en samarbetsspecialist.   

Bettskena
En individuell utformad skena i plast rekommenderas vid tandpressning och tandgnissling för att spara tänder och avlasta käkmuskler. Din tandläkare avgör behovet av bettskena tillsammans med dig. Bettskena används  nattetid.

Blekning
Med tiden missfärgas tänderna av kaffe, te, rökning och annat som vi äter och dricker. Vi rekommenderar oftast hemblekning i individuella skenor för bästa och mest långsiktiga resultat. Tandläkaren tar ett avtryck på dina tänder och du får sen individuella blekskenor samt instruktioner och stöd för hur du ska gå till väga.