Vad är en tandprotes - Oral Care

Tandprotes

Vad är en tandprotes?

Tandproteser är konstgjorda tänder. De kan vara både fasta eller avtagbara samt ersätta antingen en eller flera tänder i tandraden. Här berättar vi mer om tandproteser – när de behövs och de olika alternativen som finns.

När behövs konstgjorda tänder?

 

Det finns flera orsaker till att tandprotester kan behövas, till exempel:

 

  • Om du har slagit ut en tand
  • Förlorat tänder pga tandlossning
  • Tänderna har slitits ner
  • Tänderna har skadats av karies och behöver dras ut

 

Olika typer av tandproteser

Det finns olika typer av konstgjorda tänder. Behandlingen skiljer sig åt beroende på vad som passar patienten. 

 

Krona
Om en tand är så pass trasig att den inte går att laga med en lagning så kan en krona vara ett alternativ. Då slipas tanden ner och en konstgjord del av tanden skapas. Den konstgjorda delen fästs på, och täcker en större del av den befintliga tanden.

Bro
En bro kan ersätta en eller flertalet tänder. En bro kan fästas på två sätt, antingen direkt på de befintliga oslipade tänderna, eller vid behov så slipas tänderna ner så att bron kan fästas med ett så kallat cement.

Ta hjälp av Oral Care

Vi på Oral Care är specialister på tandproteser. Har du funderingar kring tandproteser eller vill boka en tid? Ring oss eller boka din tid direkt online.