Dina personuppgifter och Oral Care

När du anmäler dig som patient

När du listar dig som patient hos Oral Care skyddas du av Patientdatalagen och GDPR. Syftet med patientdatalagen är att skydda din integritet och öka patientsäkerheten. Lagen reglerar även möjligheten för olika vårdgivare inom hälso- och sjukvård och tandvård att ta del av varandras patientuppgifter. I vissa fall behöver vårdgivare dela information för att komma fram till vilken behandling som är mest effektiv.

  • Du rätt att begära ut kopior på dina journalhandlingar, men det finns undantag. Om du inte förstår det som står i journalhandlingarna har du rätt att begära att vårdpersonal förklarar dem för dig.

  • På egen begäran kan du få antecknat i journalen om du tycker att något är felaktigt.

  • Har du frågor angående din journal så vänd dig till den Oral Care klinik där du får din behandling utförd.

GDPR

GDPR styr skyddet för dina personuppgifter, ditt namn, postadress, telefonnummer etc. Mycket av lagen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. Oral Care har ett dataskyddsombud som ser till att företaget följer dataskyddsförordningen.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter i olika syften. Det huvudsakliga syftet är för att kalla dig till din nästa undersökning eller behandling hos Oral Care.

  • Vi använder din postadress och ditt telefonnummer för att kalla dig till din nästa behandling eller undersökning. Du får ett kallelsekort i din postlåda och i vissa fall påminnelse-sms med bokad tid och datum.

  • När det gäller den mobila tandvården görs bokningen direkt med den vårdpersonal.

  • För dig som svara på en av våra kampanjer med erbjudanden samlar vi in namn och telefonnummer i syfte att återkoppla med dig och erbjuda en tid för den behandling, eller undersökning, kampanjen gäller. Ditt namn och telefonnummer sparas i högst 90 dagar och kommer därefter att raderas. Skulle du ha ändrat dig och inte längre önskar ta del av ett erbjudande raderas dina uppgifter omgående.

Oral Care och tredje part

Oral Care säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. I några få fall delar vi personuppgifter med tredje part, bl a genomför vi regelbundet kundundersökningar. I dessa fall delar vi namn och telefonnummer med kundundersökningstjänsten Reco.se. Syftet är att samla in omdömen och veta vad våra patienter tycker om Oral Care. Informationen används sedan för att förbättra våra tjänster och den vård vi erbjuder.

Önskar du att inte motta något sms av ex. Reco har du möjlighet att antingen meddela dem direkt eller kontakta din lokala Oral Care mottagning. Du kan alltid höra av dig till din lokala Oral Care mottagning om du har frågor eller funderingar kring dina personuppgifter.