Implantat

Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra patienter kirurgibehandlingen som utförs av professor Lars Sennerby. Han är en av tandvårdens skickligaste implantatkirurger och har en lång och gedigen erfarenhet på detta område, både kliniskt och forskningsmässigt.

NÄR ÄR TANDIMPLANTAT ETT ALTERNATIV?

Vare sig du saknar tänder på grund av en olycka, sjukdom eller tandlossning är tandimplantat en utmärkt ersättning för nästan alla. Din tandläkare kan tala om för dig vilken implantatbehandling som passar bäst just för dig.

TANDIMPLANTAT KAN ANVÄNDAS NÄR:

  • En enstaka tand saknas i stället för kronor.
  • Flera tänder saknas i stället för broar.
  • Alla tänder saknas i stället för broar eller proteser.

Specialistsamarbete för trygg vård och behandling

Vi har ett mycket gott samarbete med specialist Lars Sennerby för implantatkirurgi. Har du frågor? Tveka inte att höra av dig!

Lars Sennerby   leg. Tandläkare/Specialist implantatkirurgi   

Lars Sennerby
leg. Tandläkare/Specialist implantatkirurgi