Rekommendationer Archives - Oral Care

Nyhet

Att gå till tandläkaren under coronapandemin

Oral Cares tandläkarmottagningar har öppet som vanligt under coronapandemin, men med extra försiktighetsåtgärder. Ta gärna del av den här informationen inför ditt besök hos oss.

Oral Cares tandläkarmottagningar har öppet som vanligt under coronapandemin. Självklart vidtar vi extra försiktighetsåtgärder och följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vi välkomnar alla patienter, nya och gamla.

Socialstyrelsen publicerade 3/11 en rapport som handlar om Covid-19 och dess effekt på tandvården. Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Resultaten tyder sammanlagt på att det kan finnas en risk för uppdämda vårdbehov i vissa regioner och i vissa patientgrupper, som exempelvis äldre, de med sämre socioekonomiska förutsättningar och de med sämre tandhälsa.

Socialstyrelsen uppmanar till besök hos tandvården, eftersom försämrad munhälsa leder till försämrad hälsa i övrigt.

Klicka här för att läsa om hur våra mobila hemtandvårdsteam arbetar under coronapandemin. 

Symptomfria kliniker

För att besöka en av Oral Cares kliniker är det viktigt att du är symptomfri. Vi rekommenderar dig också att hålla dig uppdaterad kring Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. 

Om du har någon/några symptom såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk eller förlorat lukt- och smaksinne ber vi dig omboka din tid.  

Läs även de lokala allmänna råden som gäller i den region där du bor. Du hittar dem här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Rutiner för att undvika smitta

Även när det inte pågår en pandemi i samhället följer våra medarbetare  Socialstyrelsens riktlinjer. Vi har utöver detta även strikta interna hygienrutiner vad gäller rengöringsprocesser, desinfektion av behandlingsrum och sterilisering av utrustning och instrument. 

Självklart är våra medarbetare helt symptomfria när de arbetar och tar emot dig på kliniken.

Besök oss gärna utan sällskap

För att minska risken för smitta önskar vi att du som bokat tid kommer till oss utan sällskap. Självklart finns det undantag om du exempelvis följer med ditt barn.

Genom att begränsa antalet personer i väntrum och allmänna utrymmen på våra mottagningar ser vi till att hålla avstånd och minskar på så sätt risken för smittspridning. 

Tack för visad hänsyn och förståelse. 

Tillhör du en riskgrupp?

Generellt sett rekommenderar vi dig som är äldre eller tillhör en riskgrupp att vara restriktiva med att besöka tandläkaren.

Det kan däremot vara svårt att vara restriktiv om du upplever akut tandvårdsbehov. Du är därför fortsatt välkommen till oss om du är i behov av tandläkarbehandling.

Vill du skjuta upp en behandling eller undersökning hjälper vi dig självklart med det. Tveka inte att kontakta din Oral Care klinik om du har några frågor, funderingar eller känner dig osäker på hur du ska göra.