Sociala engagemang

Vi brinner för munhälsa och tänder, inte bara i Sverige utan även i världen. Här hemma får vi gratis tandvård fram till vuxen ålder och dessutom är svensk tandvård mycket högt ansedd internationellt. Vi har alla förutsättningar att ha en god munhälsa och få den hjälp vi behöver när det krånglar. Det är långt ifrån en självklarhet i många andra länder.  Därför vill vi hjälpa till, ingen kan göra allt men vi kan göra något.

Oral Care är stolta över att stödja följande organisationer

A Childs Smile
A Child´s smile är en frivilligorganisation som driver projekt för utsatta och fattiga barn på bl a Jamaica. Både tandläkare och tandhygienister från Sverige reser till Jamaica och arbetar frivilligt med att behandla barnens tänder och lära dem hur man tar hand om sina tänder. Läs mer här

 
 

Operation Smile

Vad vill vi?

Vår vision är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undangömda på grund av en behandlingsbar ansiktsdeformitet.

Varför behövs vi?

Var tredje minut föds ett barn med läpp-käk-gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många av barnen har svårt att äta och tala så att andra förstår. De riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolering och ensamhet. Många av dem går aldrig i skolan. 

Vad gör vi?

Våra medicinska volontärer arbetar utan ersättning på operationsuppdrag runt om i världen. De delar med sig av sin tid och kunskap för att under 10 dagar hjälpa så många som möjligt. Under ett uppdrag får ett 100-tal människor den operation de så väl behöver.

Vi jobbar långsiktigt med att bygga upp kompetensen och resurserna i våra programländer genom att bygga och driva permanenta kliniker som förutom operationer även kan erbjuda till exempel tandvård, nutritionsvård och möjlighet att träffa en logoped. Idag finns 23 sådana kliniker i 18 länder. Läs mer här

 
 

Tandläkare utan gränser
 Tandläkare Utan Gränser (TLUG) är en oberoende och ideell organisation vars uppdrag är att verka i länder där munhälsan är eftersatt. Projektländernas befolkning erbjuds odontologisk vård, profylaktisk information och instruktioner som syftar till att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan. Genom långsiktighet ska projekten ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt. På sikt ska organisationen arbeta med hjälp till självhjälp för att undvika en beroendeställning mellan berörda samarbetspartners och landet i fråga. Läs mer här