Forskning och Utveckling

Petteri Sjögren, Oral Cares tandvårds- och kvalitetschef, berättar om varför forskning och utveckling är viktigt

Petteri Sjögren, Oral Cares tandvårds- och kvalitetschef, berättar om varför forskning och utveckling är viktigt

Vi har bett Petteri Sjögren, Leg. Tandläkare, Med Dr, Tandvårds- och kvalitetschef Oral Care AB att förklara kort om varför Oral Care väljer att satsa på forskningssamarbeten och hur det förbättrar vården för våra patienter.