Petteri Sjögren, Oral Cares tandvårds- och kvalitetschef, berättar om varför forskning och utveckling är viktigt

Forskning och utveckling kan många gånger uppfattas som tråkigt och svårbegripligt. Ofta krävs det också mycket kunskap för att kunna förstå och läsa artiklar och rapporter som ges ut i samband med att olika forskningsprojekt genomförs.

Vi har bett Petteri Sjögren, Leg. Tandläkare, Med Dr, Tandvårds- och kvalitetschef Oral Care AB att förklara kort om varför Oral Care väljer att satsa på forskningssamarbeten och hur det förbättrar vården för våra patienter.