Nu blir det gratis att få tandvård för många av dem som har ett stort tandvårdsbehov.

Personer som är 85 år eller äldre behöver inte betala patientavgift i öppen hälso- och sjukvård från den första januari 2017. Det innebär att alla som är 85 år eller äldre, och får tandvård till patientavgift (kräver ett tandvårdsstödsintyg/intyg om nödvändig tandvård), nu får gratis tandvård.

Ett politiskt beslut som gör verklig skillnad

Oral Cares mobila tandvårdsteam besöker årligen över 26 000 patienter med särskilt tandvårdsstöd. Många av dem är 85 år och äldre, och de flesta av dem har ett omfattande vårdbehov som innebär ett flertal tandvårdskontakter varje år. Att slopa patientavgiften kommer innebära att vården blir ännu mer tillgänglig och skapar förutsättningar för en bättre hälsa och ökad livskvalitet. En god munhälsa bidrar till en bättre allmänhälsa och minskar b l a riskerna för hjärt- kärlsjukdomar.  

Läs mer!

http://www.1177.se/Nyheter/Nyhetsbehallare/Nationellt/Gratis-oppenvard-for-dig-som-ar-85-ar-och-aldre/

http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/avtalsinformation/Tandvard/