Oral Care upphör med mobil hemtandvård i Region Jönköpings Län

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jönköpings Län har tagit beslut om att förändra sitt regelverk kring tandvården för alla dem som har rätt till särskilt tandvårdsstöd. Det nya regelverket, som gäller från 1 juli 2016, innebär i praktiken att Oral Care inte längre kan erbjuda mobil hemtandvård i Region Jönköpings län. De flesta som har rätt till tandvårdsstödet är i behov av daglig vård och omsorg och har haft en stor fördel av att erbjudas tandvård i sina hem.

Oral Care har informerats om förändringarna med kort varsel och har därför inte haft möjlighet att informera patienter, anhöriga eller vårdpersonal i god tid, något vi självklart beklagar. Alla berörda parter kommer att få ett informationsbrev från Oral Care de kommande dagarna. 

Eftersom Oral Care upphör att besöka patienter från och med 4 juli hänvisar vi dem till sin närmsta klinik för att få tandvård och hjälp vid akuta besvär. 

Om du/ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på: 031 - 780 32 50 eller mejla till: kontor.goteborg@oralcare.se.

 Oral Care AB