Oral Care förvärvar Tandläkarna Adolfsson & Jernström i Mjölby

Sedan den 30:e november 2016 ingår Tandläkarna Adolfsson & Jernström i Oral Care AB.

Tandläkarna Adolfsson & Jernström är den största privata tandvårdspraktiken i Mjölby med ca 9 Mkr i omsättning och 11 anställda. Kliniken drivs av Bo Adolfsson och Lisa Jernström som sedan 1993 erbjudit familjetandvård med fokus på kvalitet och hög patientservice. Bo och Lisa kommer att vara fortsatt aktiva på kliniken och verksamheten kommer att fortgå som vanligt.

Det är med stor glädje vi välkomnar Tandläkarna Adolfsson & Jernström in i Oral Care-familjen. Adolfsson & Jernström kommer att passa mycket väl in hos oss då de delar vår filosofi kring kvalitet och omvårdnad kring patienten, samtidigt som man tillvaratar det unika på varje klinik, säger Stefan Kullgren, ansvarig för Oral Cares klinikverksamhet.

En viktig del av Oral Cares kvalitetsfokuserade tandvårdskedja

I och med förvärvet av Adolfsson & Jernström har Oral Care nu fyra klinikmottagningar. Kliniken blir ett viktigt led i att bygga en kvalitetsfokuserad tandvårdskedja där varje mottagning drar fördelarna av att var del av ett större sammanhang.

En bra möjlighet för oss och våra patienter

Vi valde att bli en del av Oral Care eftersom vi är övertygade att det är en bra möjlighet för våra patienter, vår personal och oss. Det är en styrka att kunna vara en del i en större grupp som ger oss både kunskaps- och erfarenhetsutbyte samtidigt som många stödfunktioner ger oss möjligheter att fokusera ytterligare på vården och kontakten med våra patienter, säger Bo Adolfsson och Lisa Jernström.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kullgren, Klinkansvarig Oral Care, 073 – 422 15 75
Bo Adolfsson, Leg. Tandl, 0142 – 100 58
Lisa Jernström, Leg. Tandl, 0142 – 100 58

Oral Care grundades 1989 och arbetar för att förbättra livskvalitet genom individanpassad tandvård. Oral Care är ett av de större privata tandvårdsföretagen i Sverige med över 250 anställda och en omsättning på ca 165 Mkr. Verksamheten bedrivs genom kliniker och mobilt i Västra Götaland, Skåne, Stockholm, Halland, Östergötland, Sörmland, Uppsala och Blekinge.