Utvärdering digital webbutbildning

Tack för att du utvärderar vår digitala munvårdsutbildning. Svara på frågorna och klicka på skicka. Dina svar är helt anonyma och kommer endast användas i syfte att utvärdera vår utbildning och bidra till att förbättra den. 

Utbildningen har gett mig ökade kunskaper om munhälsa: *
Utbildningen har gett mig kunskaper som jag kan ha nytta av i mitt arbete: *
Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega? *
Önskar du kommentera något del specifikt eller har du någon annan övrig input? Skriv det i så fall här.