Forskningsinformation till personal vid särskilt boende

Prevention och behandling av initial rotkaries hos äldre i Skåne


Bakgrund och syfte

Tidigare undersökningar har visat att behandling med silverfluorid kan bromsa och förebygga karies, speciellt på tändernas rotytor. Projektet avser testa om en enstaka pensling av rotytor med silverfluorid jämfört med pensling med vatten, kan bromsa och förebygga karies under ett år.

Förfrågan om deltagande

Vid tandunderökning identifieras lämpliga försökspersoner, de som har ett visst antal friska tänder. Dessa personer får då en förfrågan om att frivilligt delta i studien. Det förutsätts alltså att personen är i stånd att själv fatta detta beslut.

Hur går studien till?

Tandvårdspersonalen kommer att göra en mer ingående undersökning av dina tänder, fylla i ett protokoll och pensla en silverfluoridlösning eller vatten på synliga rotytor. Försökspersonen lottas till att behandlas med silverfluorid eller vatten. Undersökning och behandling tar c:a 15 minuter.

Efter ett halvår och efter ett år kommer undersökningen att upprepas i samband med ordinarie besök och tar då c:a 10 minuter.
 
Protokollen är kodade och enbart forskningsledaren har tillgång till kodnyckeln. Resultaten kommer att redovisas utan att någon enskild person kan identifieras. Resultaten kommer att analyseras i Sverige.

Vilka är riskerna? 

Vi bedömer att det finns en liten risk för att mörka missfärgningar kan uppstå på rotytor och att en oangenäm smak kan kännas omedelbart efter behandlingen.

Finns det några fördelar?

Effekten av behandling med silverfluorid har tidigare visat sig ha effekt genom att minska karies i hos grupper i andra länder och förväntningen är att vi ser en effekt. Försöket avser att utreda om så är fallet.

Hantering av data och sekretess

Information som insamlas i studien kommer att kopplas till personnummer i ett dataregister enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för att resultaten ska kunna följas över tid. Ansvarig för personuppgifterna är Malmö högskola. 

Under försökstiden kommer även en oberoende granskare av studien att ha tillgång till informationen. 

Undersökningsresultaten kommer att hanteras (kodas) så att obehöriga inte kan ta del av dem. Studiens resultat kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter utan att de går att koppla till någon individ. När studien är avslutad kommer kodnyckeln att förstöras.

Hur får jag information om studiens resultat?

Studiens resultat kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Försäkring, ersättning

Den vanliga patientförsäkringen gäller för studien.

Frivillighet

Deltagande i denna studie är helt frivilligt, kan avbrytas när som helst utan att ange orsak och kommer inte att påverka fortsatt behandling.

Ansvariga

Huvudansvarig för studien
Professor Dan Ericson, Malmö högskola
Tel. 040- 665 70 00 (vx.) 
E-post: dan.ericson@mah.se  
 
Verksamhetschef för tandvården
Camilla Rosengren
Tel.  070–229 81 19
Epost: camilla.rosengren@oralcare.se
 
Oberoende granskare av studien (monitor)
Docent Mikael Zimmerman
Tel. 070-849 56 30
E-post: mz@admodum.se