Frågor & Svar

Jag lider av tandläkarskräck, hur ska jag våga besöka er?
Vi har lång erfarenhet av tandvård och behandlar dagligen patienter som är rädda för att gå till tandläkaren. Du får information om vad vi gör och varför så du känner dig delaktig i behandlingen. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg.

Vi ser till att du får smärtfri behandling, hos både tandläkare och tandhygienist.

Behandlingen sker i en lugn miljö där du ligger på tempurkuddar. Vi kan även erbjuda syrgas om så behövs. 

Vilken typ av tandbehandling erbjuder ni?
Oral Care erbjuder de flesta tandbehandlingarna. Till vissa behandlingar som implantat och större kirurgi anlitar vi specialisttandläkare på kliniken.

Läs mer under Vanliga behandlingar

Hur fungerar Tandvårdsstödet?
Oral Care är ansluten till Försäkringskassan. Vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och viss medicinering kan leda till ökat ekonomisk tandvårdsstöd. Vi hjälper dig på plats så att du får det tandvårdsstöd du har rätt till.  Läs mer på Ekonomiskt stöd och ersättningar för tandvård

Vad kan man göra mot muntorrhet?
Muntorrhet är en vanlig biverkning till vissa läkemedel men kan även bero på andra orsaker. Vid brist på saliv kan det vara bra att stimulera salivbildning genom att använda salivstimulerande produkter som sugtabletter, tuggtabletter eller tugga tuggummi med fluor.

Man kan också använda munsköljning eller munspray som fuktar och smörjer munslemhinnan och lindrar så att det blir lättare att till exempel prata, äta och svälja.

Det finns en mängd olika produkter som kan motverka och lindra vid muntorrhet. Vi på Oral Care har god kunskap om detta och hjälper dig med tips, råd, och provsmakning.

Vad gör en tandhygienist?
Tandhygienister arbetar främst med att förebygga tandlossning och karies, hål i tänderna.

Vid ett besök hos en tandhygienist undersöks tänder, tandkött och graden av tandköttsinflammation och tandlossning. Tandsten tas bort och det görs rent där du inte kommer åt själv. Om du har mycket tandsten eller har fördjupade tandköttsfickor kan du behöva dela upp behandlingen på fler besök.

Behandlingen avslutas med en polering och kanske en fluorbehanding eller antibakteriell behandling, allt utifrån just dina tänders behov. Om du till exempel medicinerar eller är muntorr så kan du behöva besöka din tandhygienist lite oftare för att motverka problem.

Vad kostar en tandhygienistbehandling hos er?
Priset ligger mellan 700-1368 kr beroende på mindre eller mer omfattande behandling, antal röntgenbilder och på om du har något allmänt eller särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan eller inte. Detta ser vi när du är på plats hos oss.

Har du redan betalat över 3000 kr för din tandvård inom din ”behandlingsperiod” så betalar du 50% av undersökningskostnaden. Detta enligt Försäkringskassans ersättningssystem förutsatt att du enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatt i Sverige.

Om du har ett F-kort eller har rätt till Nödvändig tandvård så kostar en tandhygienistbehandling olika beroende på var du bor. Se patientavgifterna under sidan kostnader.

Vad kostar en undersökning?
Priset ligger mellan 760 – 1368 kr beroende på antal röntgenbilder och beroende på om du har något ”allmänt eller särskilt tandvårdsbidrag” kvar från försäkringskassan eller inte. Detta ser vi när du är på plats hos oss.

Har du redan betalat över 3000 kr för din tandvård inom din ”behandlingsperiod” under ett år så betalar du 50% av undersökningskostnaden. Detta enligt Försäkringskassans ersättningssystem förutsatt att du enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatt i Sverige.

Om du har ett F-kort eller har Nödvändig tandvård så kostar en undersökning hos tandläkare olika beroende på var du bor. Se patientavgifterna under sidan kostnader.

Vad kostar en fyllning?
Priset ligger mellan 630 kr och 2 295 kr beroende på vilken tand i munnen som ska lagas och hur många ytor som ska lagas, dvs storleken på fyllningen.

När ska jag kontakta tandläkare?
Du ska kontakta tandläkare om du eller den du vårdar har ont och smärtan inte går över, vid ihållande ilningar efter varm/kall mat och dryck. Sök akut tandläkarvård vid svullnad och/eller värk i munnen samt i kombination med feber.

Grunden för en god munhälsa är att se till att man är inskriven som patient hos en tandläkare. Utan kontakt med tandvården är det svårt att förebygga större problem som kan uppstå, framförallt hos äldre personer.

Vilka sjukdomar påverkar munhälsan?
Det finns många sjukdomar som påverkar tänder och munhälsa. Framförallt påverkas munnen av de mediciner som är kopplade till behandling av olika sjukdomar. Många mediciner har bland annat bieffekter som ger muntorrhet. Har du frågor kring något som inte finns med på listan nedan, kontakta oss för att få mer information.

Stroke
En stroke kan göra det svårt att ta hand om den egna munhygienen. Utöver en motorisk försvagning kan det kännas besvärligt att svälja eller bära protes. Känsel och munmotorik riskerar att försämras. Strokedrabbade patienter behöver som regel hjälp att borsta tänder och hålla munnen ren. 

Demens
För den demente är det vanligt att intresse för egenvård avtar. Förmågan att faktiskt kunna utföra sin egen munvård är som regel också mycket begränsad. Personer med demenssjukdomar är ofta i behov av hjälp men obenägna att ta emot hjälpen. Ett tips är att hjälpa till med tandborstningen den tiden på dagen som personen själv är bekväm och accepterar hjälpen. Att borsta tänderna måste inte ske specifika tider på dygnet. Det avgörande är att man faktiskt rengör och sköljer med fluor, gärna två gånger per dag om möjligt. 

Parkinsons
Stelhet i ansiktets och munnens muskler försvårar munvården. Människor med Parkinsons drabbas också ofta av muntorrhet. Använd gärna munfuktgel eller spray som är enkla att applicera och inte kräver någon sköljning eller käkrörelse. 

Hjärtsjukdomar
För den hjärtsjuke är kraven på att vara infektionsfri höga. Munnen är den huvudsakliga inkörsporten och det är ytterst viktigt att hålla munhålan ren. Även blodförtunnande mediciner och antibiotika har negativa effekter på munnens hälsa. 

Diabetes
Diabetiker kan ha en obalans i munhålan då motståndskraften mot infektioner är nedsatt. Det är viktigt att hålla rent i munhålan för att minska infektionsrisken.

Tumörsjukdomar
Strålbehandling liksom cytostatikabehandling kan orsaka muntorrhet. Tumörsjuka löper dessutom större risk att få sår, svamp- och virusinfektioner. Självklart är det viktigt med daglig rengöring men var också uppmärksam på eventuella förändringar i tandkött, gom och på tunga. Om du är osäker, kontakta tandläkare. 

Reumatiska sjukdomar
Reumatiker kan uppleva käkledsbesvär så som problem med att gapa (öppna munnen). Det är vanligt med inflammationer i salivkörtlarna. Vid stora besvär bör man kontakta tandläkare. Man kan lindra besvären genom att använda salivdrivande gel eller sugtabletter. Viss kost kan också hjälpa till att hålla igång salivkörtlarna, till exempel rivna morötter eller äpple.