Tandvårdsstöd - Oral Care

Tandvård

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd finns till för att göra tandvård tillgänglig och ekonomiskt överkomlig för alla. Det inkluderar olika former av ekonomiskt stöd som kan användas för att betala för både grundläggande och mer omfattande tandvårdsbehandlingar. Vi på Oral Care kan hjälpa dig att förstå och utnyttja de olika tandvårdsstöd du har rätt till och se till att du får den tandvård du behöver.

Vad innebär tandvårdsstöd? 

Sveriges tandvårdssystem erbjuder stöd genom Försäkringskassan, som administrerar olika former av tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Detta system är utformat för att hjälpa dig att hantera kostnader för tandvård, från enkla kontroller till mer komplexa behandlingar. 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 

ATB är ett bidrag som delas ut årligen 1 juli och är avsett att användas vid besök hos tandläkare eller tandhygienist. Beloppet och hur det kan användas varierar beroende på ålder: 

 • Upp till 23 år: kostnadsfri tandvård. 
 • 24 till 29 år: 600 kr per år. 
 • 30 till 64 år: 300 kr per år. 
 • 65 år och äldre: 600 kr per år. 

Du kan spara ditt ATB i upp till två år, vilket ger flexibilitet i hur och när du väljer att använda det.  

Vad händer om jag inte använder mitt ATB?  

Om du inte använder ditt ATB inom två år, tilldelas du ett nytt bidrag, men det oanvända bidraget försvinner. Ett vanligt misstag är att inte utnyttja ATB inom tvåårsperioden, vilket leder till att bidraget går förlorat. 

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) 

STB är ett ytterligare stöd för de som är långvarigt sjuka eller har en funktionsnedsättning som riskerar att påverka deras munhälsa. Det är avsett för förebyggande behandlingar och kan inte sparas mellan perioder. Beloppet är upp till 600 kr per halvår. 

Högkostnadsskydd 

Högkostnadsskyddet är avsett för att mildra de ekonomiska påfrestningarna av dyra tandvårdsbehandlingar. Det fungerar så att du betalar en initial kostnad upp till en viss gräns, och därefter täcker skyddet en del av de ytterligare kostnaderna. Så här fungerar det:  

 • Du betalar de första 3 000 kronorna av dina årliga tandvårdskostnader. 
 • Kostnader som överstiger 3 000 kronor täcks till 50% av referenspriset för tandvård. 
 • Kostnader som överstiger 15 000 kronor täcks till 85% av referenspriset för tandvård. 

Frikort för tandvård 

Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan öka ditt behov av tandvård. Om du har rätt till särskilt tandvårdsstöd kan du få ett frikort som täcker kostnaderna likt det högkostnadsskydd och frikort som gäller för sjukvård.  

Tandvård som ingår i tandvårdsstödet 

De flesta grundläggande och preventiva tandvårdsbehandlingar täcks av stödsystemet: 

 • Undersökningar 
 • Tandstenborttagning 
 • Fyllningar 
 • Rotbehandlingar 
 • Vissa typer av kronor och broar 
 • Estetiska behandlingar som tandblekning eller vissa typer av tandreglering täcks dock inte. 

Inga bekymmer vid betalning hos oss 

När du besöker våra kliniker behöver du inte oroa dig för att hålla koll på ditt tandvårdsstöd. Vi hjälper dig att få tillgång till de bidrag och skydd du är berättigad till och informerar dig om hur mycket du har kvar att utnyttja. 

Utnyttja ditt tandvårdsstöd och boka in en undersökning idag 

Att regelbundet besöka tandläkaren är avgörande för din munhälsa. Med tandvårdsstödet blir det både enklare och mer överkomligt. Boka en tid hos oss idag för en allmän undersökning och dra nytta av ditt tandvårdsstöd. Låt oss tillsammans se till att du upprätthåller en god munhygien och tandhälsa.