Sprucken tand - Oral Care

Tandvård

Sprucken tand

En sprucken tand kan vara både smärtsam och oroande. Det kan hända på grund av en olycka, att bita i något hårt, eller på grund av försvagning av tanden över tid. Det är viktigt att snabbt söka tandvård om du misstänker att du fått en spricka i tanden.

Orsaker till en sprucken tand

Spruckna tänder kan uppstå av flera olika anledningar. Här är några vanliga orsaker:

 • Trauma: Skador från olyckor eller sportaktiviteter kan leda till spruckna tänder. Ett hårt slag mot munnen kan orsaka en spricka i tanden.
 • Bitande på hårda föremål: Tuggning på hårda saker som is, hårda godisar eller nötter kan orsaka att tänderna spricker.
 • Tandförsvagning: Fyllningar eller andra tandbehandlingar kan ibland göra en tand mer benägen att spricka. Även ålder och slitage kan försvaga tänderna över tid.

Symptom på en sprucken tand

Det är inte alltid lätt att identifiera en sprucken tand, men här är några vanliga symptom att vara uppmärksam på:

 • Smärta vid tuggning eller beröring: Speciellt vid bett på hårda föremål. Smärtan kan vara skarp och plötslig.
 • Känslighet: Tänderna kan bli känsliga för varma och kalla drycker. Du kan även känna en obehaglig känsla när du andas in kall luft.
 • Oregelbunden smärta: Smärtan kan komma och gå, vilket gör det svårt att identifiera problemets källa. Ibland kan smärtan bara uppstå när tanden är under tryck.

Behandlingar

Behandlingen av en sprucken tand beror på sprickans allvarlighetsgrad och placering. Här är några vanliga behandlingsalternativ:

 • Fyllningsterapi: Om sprickan är liten kan ett fyllnadsmaterial appliceras.
 • Skalfasader: För mindre sprickor som inte påverkar tandens struktur alltför mycket kan skalfasader vara ett bra alternativ. En skalfasad täcker tandens framsida och förbättrar både utseendet och funktionen.
 • Tandkrona: När en lagning inte räcker till kan en tandkrona skydda och stärka en sprucken tand.
 • Tandborttagning: Om sprickan är omfattande kan tanden tas bort.

När ska du kontakta tandläkaren?

Om du misstänker att du har en sprucken tand, är det viktigt att kontakta din tandläkare så snart som möjligt. Här är några situationer där du bör söka hjälp:

 • Omedelbart efter skadan: Om du skadar en tand, kontakta din tandläkare direkt. Tidig behandling kan förhindra att skadan förvärras.
 • Symptom på infektion: Om du märker svullnad, smärta eller pus runt en sprucken tand, kan det vara tecken på en infektion som behöver behandlas omedelbart.

Behandling av spruckna tänder

En sprucken tand kan vara smärtsam och kräva snabb behandling. Genom att undvika hårda livsmedel och använda tandskydd vid sport kan du förebygga sprickor. Om du misstänker att du har en sprucken tand, kontakta din tandläkare för att diskutera möjliga behandlingar som skalfasader och tandkronor. Om dina besvär är akuta, boka in en tid för akuttandvård.