Tandvård och samarbete för specialisttandvård - Oral Care

Tandvård

Tandvård och samarbete för specialisttandvård

Specialisttandvård innefattar avancerad diagnostik och behandling utförd inom specifika områden av tandvården, som ortodonti, parodontologi och endodonti. Dessa behandlingar sträcker sig från komplexa rotbehandlingar och implantat till tandreglering, och syftar till att adressera både funktionella och estetiska behov hos patienten. Vår ambition är att varje patient ska få vård som är skräddarsydd efter individuella behov och förutsättningar.

Tandvård och specialisttandvård 

På vår klinik har vi tandläkare som är nischade inom varje specifik gren av tandvården. Dessa tandläkare har fördjupad erfarenhet och utbildning i sina respektive fält. De arbetar med fall som kräver specifik kunskap men som inte nödvändigtvis kräver remiss till externa specialister.

När ett tandvårdsfall kräver specialisttandvård samarbetar vi med externa specialisttandläkare. Vi kan skicka remisser för att säkerställa att våra patienter får tillgång till den bästa möjliga vård för just deras behov. Detta samarbete garanterar att även de mest avancerade och specifika tandvårdsbehoven hanteras effektivt och professionellt.

Vi erbjuder tandvård inom följande fält:

Tandreglering (Ortodonti)

Inom tandreglering arbetar vi med att korrigera avvikelser i tändernas position och bettet. Med hjälp av tandställningar kan vi effektivt förbättra både estetiska och funktionella aspekter av våra patienters leenden.

Tandlossning (Parodontologi)

Parodontologin hanterar sjukdomar i tandköttet och de stödjande strukturerna runt tänderna. Vårt arbete fokuserar på att behandla tandlossning och infektioner kring dentala implantat, vilket är viktigt för att bevara den naturliga tändernas hälsa och funktion.

Tandersättningar (Oral protetik)

Protetik inkluderar tillverkning och anpassning av ersättningar såsom kronor, broar, proteser och implantat. Dessa behandlingar är avgörande för patienter som förlorat en eller flera tänder, där målet är att återställa full funktion och estetisk tillfredsställelse.

Estetisk tandvård

Trots att estetisk tandvård inte klassificeras som en formell specialistgren spelar den en central roll inom tandvården och kräver tilläggsutbildning för att kunna utföras. Vi utför bland annat skalfasader och tandblekning för att förbättra tändernas utseende.

Käkledsbesvär (Bettfysiologi)

Adresserar smärta och dysfunktion i käkleder och tuggmuskler. Vi behandlar tillstånd som gap- och tuggsvårigheter, tandpressning och tandgnissling, huvudvärk, samt inflammatoriska och reumatiska sjukdomar som påverkar käksystemet. Vi erbjuder bettskenor och även behandlingar och stöd för patienter som lider av sömnapné, vilket ofta hänger samman med problem i käkled och tuggsystemet.

Röntgen (Odontologisk radiologi)

I tandvården utför vi ofta röntgen för att kunna undersöka tänder och käkstrukturer. Denna teknik är ovärderlig för att korrekt diagnostisera olika tillstånd och för att noggrant planera komplexa tandvårdsbehandlingar.

Rotbehandling (Endodonti)

Inom endodonti, eller rotfyllning, fokuserar vi på att behandla sjukdomar i tandens nervsystem och det omgivande käkbenet. Vi hanterar komplicerade fall där inflammation eller infektion har spridit sig från tandens inre till omkringliggande vävnader. Våra tandläkare rengör och förseglar tandkanaler för att bevara tandens funktion och estetik.

Barn- och ungdomstandvård (Pedodonti)

Fokuserar på barn- och ungdomars tandvård och dess unika behov. Vårt mål är att tillhandahålla en trygg och effektiv tandvård för våra yngsta patienter.

Legitimerad tandvårdspersonal

Hos oss möter du alltid legitimerad tandvårdspersonal som är auktoriserad av Socialstyrelsen. Vårt team består av erfarna tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som alla är dedikerade till att erbjuda den högsta kvaliteten på tandvård.

Vi värderar trygghet och tillit högt i vår verksamhet, och genom kontinuerlig utbildning och praktik säkerställer vi att vårt team är väl förberett att hantera allt från rutinmässig tandvård till de mest komplexa tandvårdsfallen. Vår strävan är att du ska känna dig omhändertagen varje gång du besöker oss, med vetskapen om att din munhälsa hanteras av kompetenta och legitimerade yrkespersoner.

Samarbete för specialistvård

Genom samarbetet med specialisttandläkare säkerställer vi att våra patienter får den specialisttandvård de behöver. Kontakta oss för att boka en tid eller för att diskutera dina behov med oss.