Sluta snarka  - Oral Care

Snarkskena

Sluta snarka 

Vill du sluta snarka? Snarkning är ett vanligt problem som inte bara påverkar sömnkvaliteten för den som snarkar, utan även för deras närstående. Men vad kan man göra för att sluta snarka? En snarkskena är en effektiv lösning som öppnar upp luftvägarna och skapar ett obehindrat luftflöde.

Snarkskena 

En snarkskena är en speciellt utformad bettskena som hjälper till att hålla luftvägarna öppna under sömnen. Genom att skjuta fram underkäken förhindras tungan från att blockera luftvägen, vilket minskar eller eliminerar snarkning. Denna skena är inte bara effektiv utan också enkel att använda och kan vara en lösning för många som kämpar med snarkningsproblem. 

Snarkskena eller bettskena – vad är skillnaden? 

Till skillnad från en bettskena, som skyddar tänderna från nötning på grund av tandgnissling, är snarkskenan utformad för att hålla luftvägarna öppna. Båda typerna av skenor är tillverkade av liknande material och skräddarsys för att passa individens mun. 

Sluta snarka själv 

För att försöka minska risken för snarkning kan du testa att: 

  1. Öva på att sova i andra positioner än på ryggen. 
  2. Undvika alkohol och tunga måltider nära sänggåendet. 
  3. Hålla en hälsosam vikt. 

Om du redan har testat detta, men ändå inte kan sluta snarka, kan en snarkskena vara ett lämpligt behandlingsalternativ.  

Problem som en snarkskena kan lösa 

  • Tillstängda luftvägar: Genom att öppna upp luftvägarna bidrar snarkskenan till ett obehindrat luftflöde. 
  • Högt snarkningsljud: Reducerar eller tar bort snarkningsljud genom att förhindra att tungan blockerar luftvägarna. 
  • Sömnapné: Sömnapné är ett tillstånd där andningsuppehåll sker under sömnen, vilket kan leda till allvarliga hälsorisker.  

Antiapnéskena 

Snarkning kan ibland vara en indikation på sömnapné, ett tillstånd där personen upplever andningsstopp under sömnen. Denna åkomma kan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan, inklusive ökade risker för högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, depression, samt problem med koncentrationen och ökad risk för olyckor. Snarkskenan, eller antiapnéskenan, som det också kallas, är utformad för att positionera käkarna på ett sådant sätt att underkäken förs framåt, vilket förhindrar att tungan blockerar luftvägen. Genom att vidga andningsvägarna minskas eller förhindras snarkning effektivt. För patienter som kräver en snarkskena av medicinska skäl, kan en betydande del av kostnaden ofta täckas av landstinget.  

Snarkskena steg-för-steg 

  1. Konsultation: Besök en tandläkare för en initial bedömning av ditt snarkningsproblem. 
  2. Utredning: En samarbetsutredning mellan tandvård och sjukvård kan krävas för att fastställa behovet av en snarkskena. 
  3. Tillverkning: Om en snarkskena rekommenderas, tas ett avtryck av din mun för att skapa en skräddarsydd skena. 
  4. Uppföljning: Efter att du börjat använda skenan, kan ytterligare justeringar och uppföljningar behövas för optimal effekt. 

Snarkskena hos Oral Care 

På Oral Care förstår vi vikten av en god natts sömn. Vi erbjuder individuellt anpassade snarkskenor som del av vår omfattande tandvårdsservice för dig som vill sluta snarka eller lider av sömnapné. Vår målsättning är att tillhandahålla effektiva lösningar för alla dina tandvårdsbehov, med en särskild inriktning på att förbättra din livskvalitet genom bättre sömnkvalitet. 

För mer information och för att boka en tid, besök vår hemsida. Tillsammans tar vi stegen mot en tystare och mer vilsam natt.