Slipa tänderna - Oral Care

Tandvård

Slipa tänderna

Tandslipning är en behandlingsmetod som kan användas för att korrigera mindre defekter i tändernas form eller för att förbereda en tand för vidare estetisk behandling såsom placering av skalfasader. Om en tand är skadad eller har en ojämn yta kan vi försiktigt slipa tanden för att göra ytan jämn och förhindra ytterligare skador eller obehag.

Tandslipning

Det finns flera tillfällen då slipning av tänder kan vara aktuellt. Här är några vanliga exempel:

  • Reparation av mindre skador: Om en del av tanden har brutits av kan slipning vara nödvändig för att jämna till ytan och för att förhindra skador på tungan eller andra tänder.
  • Estetisk förbättring: För att korrigera små ojämnheter eller för att förändra tandens form inför vidare estetiska behandlingar.

Skillnad mellan att slipa och polera tänderna

Det är viktigt att skilja mellan slipning och polering av tänder, här är ett förtydligande:

  • Slipning: Innebär att ta bort en liten mängd av tandens yta för att ändra formen eller förbereda för andra behandlingar.
  • Polering: Används för att jämna ut ytan eller för att ta bort yttre missfärgningar. Detta bidrar till att göra tanden slät och glänsande.

Slipa inför skalfasad

Inför placering av skalfasader kan en lätt slipning av tändernas framsida vara nödvändig. Detta skapar en ideal yta för att fasaderna ska kunna fästa ordentligt och se så naturliga ut som möjligt.

Slipa ojämna tänder

För patienter med ojämna tänder kan slipning vara ett alternativ för att jämna ut ytan och förbättra både funktion och utseende. Det är dock viktigt att detta görs av en professionell tandläkare för att undvika onödigt slitage.

Slipa för en rakare tandrad

I vissa fall kan mindre justeringar göras för en rakare tandrad, men större ojämnheter kräver ofta en mer omfattande ortodontisk behandling.

Risker med att slipa ner tänderna

På vår klinik är patientens säkerhet och hälsa alltid högsta prioritet. Att slipa tänderna kan förbättra ditt leende genom att räta till ojämnheter, men bär med sig risker som permanent förlust av tandemalj, ökad tandkänslighet och strukturell skada. Denna behandling kan även leda till infektioner och behovet av framtida kostsamma åtgärder som rotfyllningar. Fasader och kronor är vanliga efter en tandslipning och de kräver underhåll och eventuellt utbyte efter några år. Därför är det bra att vara medveten om vad en eventuell tandslipning skulle innebära innan du går vidare. För ytterligare information om tandslipning och dess risker, kontakta oss för en konsultation. Vi ser alltid till att prioritera din säkerhet och tandhälsa.

Slipa tänderna hos oss

På vår klinik tar vi alltid hänsyn till alla aspekter av din munhälsa innan vi rekommenderar en tandslipning. Genom att välja oss säkerställer du att behandlingen utförs på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt, med ditt bästa i åtanke.

Om du funderar på om tandslipning är något som kan vara rätt för dig, kan du kontakta oss för en konsultation inom estetisk tandvård. Vi är här för att svara på alla dina frågor och för att hjälpa dig uppnå raka och glänsande tänder för ett hälsosamt och vackert leende.