Så påverkar napp dina barns tänder - Oral Care

Barn- och ungdomstandvård

Så påverkar napp dina barns tänder

Att använda napp för barn är en vanlig metod för att tillfredsställa deras naturliga sugbehov eller om de är ledsna. Dock kan långvarig användning av napp påverka barnets tandutveckling och bett. Om ett barn fortsätter att använda napp upp till förskoleåldern och därefter, kan detta leda till att tänderna och käkarna formar sig runt nappen, vilket kan resultera i ett öppet bett. Detta innebär att framtänderna inte längre möts när barnet biter ihop, vilket kan påverka både tuggförmågan och utseendet.

Nappens betydelse för barn

Nappar är inte bara hjälpmedel för att stilla barnets sugbehov; de finner ofta tröst i nappen, vilket kan minska stress och oro. Nappanvändning har också visat minskad risk för plötslig spädbarnsdöd (SIDS).

Suger ditt barn på napp eller tumme?

När det gäller nappar är de vanligtvis mindre skadliga än tummesugning. Nappen kan oftast användas mindre intensivt och kan tas bort när det är dags, medan tummen inte är lika lätt att kontrollera. Men båda vanorna kan ha effekter på tänderna och talutvecklingen.

Napp och överbett

Ett av de vanligaste problemen kopplat till napp är överbett, där framtänderna i överkäken sticker ut betydligt mer än de i underkäken. 

När ska barn sluta med napp?

Barn bör sluta med napp helt runt treårsåldern. Detta för att minimera risken för bettproblem som kan kräva tandreglering senare.  

7 tips för att få barn att sluta med napp

Gradvis avvänjning: Börja med att begränsa nappanvändningen till sovstunder och gradvis minska tiden tills den inte längre används alls.

  1. Gradvis avvänjning: Börja med att begränsa nappanvändningen till sovstunder och gradvis minska tiden tills den inte längre används alls.
  2. Klipp eller doppa nappen i något: Genom att klippa små hål i nappen eller doppa den i något som barnet inte gillar kan du göra den mindre bekväm för barnet att använda.
  3. Beröm och uppmuntra: Beröm ditt barn när de väljer att inte använda nappen och erbjud små belöningar som uppmuntran.
  4. Belöningar: Erbjud alternativa belöningar för att sluta med nappen, som roliga leksaker eller aktiviteter. De kan också få något genom att betala med nappar.
  5. Prata om det: Förklara för ditt barn varför det är viktigt att sluta med nappen och använd enkla ord för att göra dem delaktiga i processen. Det kan också underlätta att läsa böcker tillsammans om ämnet som är anpassade för deras ålder.
  6. Nappcermoni: Skapa en speciell ritual för att göra sig av med nappen, som att låta barnet lämna den till nappfén eller tomten och lämna en present istället.
  7. Involvera ditt barn: Låt barnet vara med och bestämma, vilket ger dem en känsla av kontroll och ansvar över processen när det är dags att sluta.

Ta hand om ditt barns tänder

Som förälder är det viktigt att främja goda tandvårdsrutiner och uppmuntra barnet att ta hand om sina tänder tidigt. Detta inkluderar regelbunden tandborstning med fluortandkräm, begränsning av sockerintag och regelbundna tandläkarbesök. Genom att skapa en positiv inställning till tandvård och lära barnet vikten av munhygien kan föräldrar bidra till att säkerställa en god tandhälsa för framtiden. Om du är orolig för dina barns tänder och deras användning av napp kan du kontakta oss för rådgivning eller boka in en tid för barntandvård.