Fri tandvård - Oral Care

Tandvård

Fri tandvård

Fri tandvård är tillgänglig i Sverige för barn och ungdomar till och med det året de fyller 23. Efter denna ålder inträder olika former av tandvårdsstöd beroende på ålder och behov, inklusive bidrag och högkostnadsskydd.

Fri tandvård utifrån hur gammal du är

I Sverige är tandvård helt kostnadsfri för alla individer fram till slutet av det år de fyller 23 år. Detta innebär att alla former av nödvändig tandvård, från rutinmässiga undersökningar till mer komplexa behandlingar, är täckta utan kostnad för patienten. Detta system är utformat för att uppmuntra till tidig och regelbunden tandvård, vilket kan förebygga mer allvarliga tandhälsoproblem i framtiden. När individen passerar denna åldersgräns, förändras stödet utifrån specifika tandvårdsbehov.

Stöd och bidrag

Från det år du fyller 24 införs tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd som en del av systemet för att göra tandvård mer tillgänglig och ekonomiskt hanterbar.

Försäkringskassan

Försäkringskassan spelar en central roll i administrationen av tandvårdsstöd. De hanterar både allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt högkostnadsskyddet. Vanligtvis hanteras ansökningar och utbetalningar automatiskt av vår klinik och Försäkringskassan. Detta innebär att du som patient kan fokusera på din tandvård medan vi tar hand om de administrativa detaljerna för att säkerställa att du får de förmåner du har rätt till.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är inriktat på att ge ekonomiskt stöd för större tandvårdsbehandlingar. Efter att patienten har betalat en initial kostnad, täcker högkostnadsskyddet en betydande del av ytterligare kostnader upp till ett årligt maxbelopp. Detta system är avsett att minska den ekonomiska bördan för omfattande behandlingar, vilket säkerställer att även högkostnadstjänster är tillgängliga för alla.

Frikort

Frikort för tandvård fungerar som ett sätt att tillhandahålla tandvård utan direkt kostnad för patienten under specifika omständigheter, som en del av högkostnadsskyddet. Du behöver inte ansöka om frikortet, det registreras automatiskt när du når den fastställda gränsen för egenbetalningar under året.

Gränsen för frikort varierar beroende på region, och endast patienter som har rätt till nödvändig tandvård, behandling som en del av sjukdomsbehandling, eller som har ett F-kort kan få tillgång till frikortssystemet.

Tandvårdsbidrag

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och Statligt tandvårdsbidrag (STB) är en del av de statliga stöd som finns för tandvård.

  • Allmänt tandvårdsbidrag tilldelas varje år och kan sparas och användas inom två år, vilket ger flexibilitet i planeringen av tandvårdsbesök. Det täcker 50% av kostnader som överstiger 3 000 kronor och 85% av kostnader som överstiger 15 000 kronor.
  • Statligt tandvårdsbidrag erbjuder ytterligare stöd för personer med vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar, vilket säkerställer att alla har tillgång till tandvård i form av förebyggande åtgärder/profylax. Det kan uppgå till 600 kr/halvår, men kan inte sparas på samma vis som ATB.

Betalning av tandvård hos oss

När du besöker oss informerar vi om dina möjligheter till fri tandvård samt ditt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Betalningen anpassas efter dina rättigheter för att säkerställa att du utnyttjar dina förmåner optimalt. Vi erbjuder transparent prissättning och garantier och hjälper dig att förstå kostnader och förmåner. Vår målsättning är att göra tandvård tillgänglig och överkomlig för alla, oavsett ålder eller livssituation.