Fluorlack - Oral Care

Tandvård

Fluorlack

Fluorlack är en koncentrerad fluorbehandling som appliceras direkt på tänderna av en tandhygienist eller tandläkare. Behandlingen är snabb, smärtfri och effektiv för att förebygga karies (hål i tänderna). Fluorlacket bildar en skyddande barriär på tandytan som hjälper till att stärka emaljen och motverka syraangrepp från bakterier och matrester.

Hur fungerar fluorlack?

När fluorlacket appliceras på tänderna frigörs fluoridjoner som tränger in i emaljen och bidrar till att remineralisera (stärka) den. Detta gör tänderna mer motståndskraftiga mot syraangrepp, vilket är en av de främsta orsakerna till karies. Fluoridjonerna stör också bakteriernas metabolism som producerar syra, vilket minskar syreproduktionen och förhindrar att bakterierna kan anpassa sig till den sura miljön. Dessutom hindrar fluoridjonerna bakterierna från att producera tillräckligt med energi (ATP), vilket minskar deras förmåga att pumpa ut protoner och tillverka syror, vilket ytterligare minskar risken för karies. Fluorlacket kan appliceras på både barn och vuxna, och det rekommenderas särskilt för personer med hög kariesrisk.

Fördelar med fluorlack

  • Förebyggande av karies: Fluorlack är en effektiv metod för att förebygga karies. Genom att stärka emaljen och skydda tänderna mot syraangrepp minskar risken för att utveckla hål i tänderna betydligt.
  • Lätt och snabb applicering: Behandlingen är snabb och enkel, vilket gör det till en bekväm lösning för både patienter och tandvårdspersonal. Appliceringen tar bara några minuter och kräver ingen förberedelse eller återhämtningstid.
  • Långvarig effekt: Fluorlacket sitter kvar på tänderna och frigör fluorid under en längre tid, vilket ger en långvarig skyddande effekt. Det rekommenderas att behandlingen upprepas regelbundet för att säkerställa kontinuerligt skydd.
  • Säker och smärtfri behandling: Fluorlack är en säker behandling som kan användas på både barn och vuxna. Den är smärtfri och orsakar inga obehag under eller efter appliceringen.

När appliceras fluorlack?

Fluorlack appliceras vid olika typer av tandvårdsbesök, såsom vid regelbundna kontroller, behandling av karies och efter professionell tandrengöring. Under ett besök hos någon av våra tandhygienister ingår en noggrann undersökning av dina tänder och ditt tandkött, borttagning av plack och tandsten samt polering av tänderna. Efter denna rengöring appliceras fluorlack för att ytterligare stärka tänderna och skydda dem mot karies.

Vem bör överväga fluorlack?

  • Fluorlack är särskilt fördelaktigt för personer med hög kariesrisk, till exempel de med:
  • Tidigare kariesproblem
  • Dåliga kostvanor som inkluderar mycket socker och syror
  • Munhygienproblem
  • Torr mun (xerostomi) eller låg salivsekretion
  • Tandreglering som gör rengöring svårare

Det är också en utmärkt förebyggande åtgärd för barn och ungdomar som är mer benägna att utveckla karies på grund av sina växande tänder och varierande munhygienrutiner.

Regelbunden tandvård hos Oral Care

För att uppnå bästa möjliga resultat med fluorlack och andra tandvårdsbehandlingar rekommenderar vi regelbundna besök hos din tandhygienist. På OralCare erbjuder vi omfattande tjänster inom tandhygien och allmän tandvård för att säkerställa att du får den vård du behöver.

Att besöka tandhygienisten regelbundet hjälper till att upptäcka och behandla problem tidigt, vilket minskar risken för allvarligare problem i framtiden. Tillsammans kan vi skapa en tandvårdsplan som passar dina behov och säkerställer att du behåller en frisk och stark munhälsa.

Boka ditt besök idag

Fluorlack är en enkel, effektiv och säker behandling som erbjuder ett kraftfullt skydd mot karies. När du bokar in dig på regelbundna besök hos oss ser vi till att applicera fluorlack så att du kan stärka dina tänder och förebygga framtida problem. Boka en tid hos en tandhygienist eller ett besök för allmäntandvård idag. Vi ser fram emot att hjälpa dig att upprätthålla en optimal munhälsa.