Dra ut tand - Oral Care

Tandvård

Dra ut tand

Att dra ut en tand kan vara aktuellt vid olika tandproblem, men det är ett ingrepp som endast utförs när det är absolut nödvändigt. På Oral Care stöttar vi dig genom hela processen, från första konsultation till eventuell tandextraktion och fullständig läkning.

Behöver du dra ut en tand?

En tandextraktion kan vara aktuellt i flera fall, bland annat om du har:

  • En skadad tand: En tand som är allvarligt skadad, till exempel på grund av trauma eller avancerad karies, och inte kan räddas.
  • Infektion: Djup rotinfektion som inte kan behandlas med rotfyllning eller antibiotika.
  • Platsbrist: För att skapa utrymme eller en visdomstand som orsakar besvär.

Exempel på tänder som ofta dras ut

  • Visdomständer: Tas ofta bort om de om de leder till smärta eller infektioner, eller om de på grund av trångställdhet och brist på utrymme inte kan växa ut på ett korrekt sätt.
  • Skadad tand: Tänder som är för skadade för att räddas.
  • Extra tand: I fall där en extra tand hindrar andra tänder från att växa korrekt.

När bör du söka vård?

Om du upplever smärta, svullnad eller andra symtom som du misstänker kan vara kopplade till en tand som behöver dras ut, rekommenderas det att du snarast bokar en tid för undersökning. Tidig diagnos och behandling är avgörande för att förhindra ytterligare komplikationer.

Att dra ut en tand

Första konsultation

Besöket börjar med en noggrann undersökning. Vi tar eventuellt röntgenbilder för att få en detaljerad bild av tandens position och tillstånd. Om tanden behöver dras ut, bokar vi in en tid för detta. Vi diskuterar också eventuella svårigheter med ingreppet, och vi ger information om vad som kan förväntas om tandextraktionen visar sig vara mer komplicerad än normalt.

Förberedelser inför ingreppet

Vi går igenom din hälsodeklaration för att säkerställa att ingreppet kan utföras säkert. Du får information om hur du förbereder dig inför ingreppet.

Lokalbedövning

För att säkerställa en smärtfri upplevelse appliceras lokalbedövning kring tanden som ska tas bort. Vi väntar tills bedövningen har full effekt innan vi påbörjar själva extraktionen.

Själva tandextraktionen

Tanden avlägsnas så varsamt som möjligt för att minimera påverkan på omgivande vävnader.

Direkt efter ingreppet

En steril kompress läggs på extraktionsplatsen för att kontrollera blödningen. Vi ger dig tydliga instruktioner om hur du ska sköta om sårområdet för att främja läkning och förebygga infektion.

Eftervård och uppföljning

Du får information om vad som är normalt att förvänta sig de kommande dagarna, samt råd om smärtlindring och kost.

Viktigt att tänka på efter en tandutdragning

Du kan förvänta dig viss smärta och svullnad de första dagarna. Normalt sett börjar det läka inom några veckor, men fullständig läkning kan ta flera månader. Under läkningsperioden bör du äta mjuk mat och undvika att röra vid sårområdet med tungan eller fingrarna. Det är viktigt att såret hålls rent för att minska risken för infektion.

Pris för att dra ut en tand

Kostnaden för att dra ut en tand varierar beroende typ och antal tänder och komplexiteten i operationen. För mer detaljerade prisuppgifter, kontakta din lokala Oral Care klinik.

Vi kan hjälpa dig med tandutdragning

Om du tror att du kan behöva dra ut en tand, eller om du har några frågor eller funderingar, får du gärna kontakta oss för allmäntandvård. Vårt team av erfarna tandläkare och specialisttandläkare är här för att erbjuda dig den tandvård du behöver.